Home > Inwoners > Nieuws > Verkeersmaatregelen binnenstad

Verkeersmaatregelen binnenstad (04-09-2018)

RSS

Afgelopen week is een deel van de verkeersborden in het centrum van Nijkerk aangepast. De twee belangrijkste wijzigingen zijn de afbakening van het voetgangersgebied door het instellen van een geslotenverklaring en aanpassingen in eenrichtingsverkeer. U merkt dit bijvoorbeeld bij het rondje om de Grote Kerk waar nu ‘tegen de klok in’ moet worden gereden, terwijl dat voorheen andersom was. Op de Holkerstraat zijn de parkeervakken daarom ook een kwartslag gedraaid. Enkele verkeerd geplaatste verkeersborden zijn inmiddels herplaatst.

Visie aantrekkelijk Nijkerk

Waarom? We doen dit om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten, zoals is uitgesproken in de 'Visie Aantrekkelijk Nijkerk', dat sluit ook aan bij het verkeersplan. Er zijn maatregelen getroffen die nodig zijn om de binnenstad een aantrekkelijke plek te maken om te winkelen, te werken, te ontspannen en te wonen.

Alleen toegang met een geldige ontheffing

Binnen de nu ingestelde geslotenverklaring is vooral ruimte om te verblijven, gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de binnenstad, die al een tijd onder druk staat doordat relatief veel doorgaand verkeer (ongeoorloofd) gebruik maakt van een aantal wegen in de binnenstad. Vanaf begin oktober wordt daarom in het centrum van Nijkerk een systeem met zogenaamde selectieve toegang gehanteerd. Dit betekent dat alleen met een geldige ontheffing het gebied kan worden ingereden, wat is voorbehouden aan een beperkt aantal gebruikers zoals bewoners en ondernemers in de binnenstad. Dit wordt continue gecontroleerd door middel van camera’s die geschikt zijn voor kentekenregistratie.

Hoe werkt dit systeem

De selectieve toegang werkt op basis van kentekenregistratie. Bij alle in- en uitvalswegen van het centrum worden camera’s geplaatst. Van elk passerend voertuig wordt het kenteken gescand en tijdelijk opgeslagen. Bewoners en ondernemers van de binnenstad, samen met een aantal andere specifieke doelgroepen zoals zorgverleners en marktkooplieden, kunnen voor de toegang tot de geslotenverklaring een ontheffing krijgen. Zij hebben permanent of op specifieke dagen en tijden toegang tot het centrum. Bezoekers van bewoners of ondernemers kunnen een dagontheffing krijgen, aan te vragen door een bewoner of ondernemer in het centrum.

Overdag zijn er twee vensters waarin bevoorradend verkeer ongehinderd (dus zonder ontheffing) het centrum in en uit kan rijden: tussen 7.00 en 11.00 uur en tussen 17.30 en 20.00 uur.

Gewenningsperiode van 3 maanden

Na ingebruikname van het systeem begin oktober hanteren we een gewenningsperiode van 3 maanden. Als in die periode voertuigen zonder geldige ontheffing het gebied inrijden waar de geslotenverklaring van kracht is wordt een waarschuwingsbrief verstuurd in plaats van een boete uitgedeeld. We verzoeken iedereen die ervoor een aanmerking komt echter nadrukkelijk zo snel mogelijk een ontheffing aan te vragen. Zo zijn we optimaal voorbereid aan het einde van de gewenningsperiode. Vanaf 1 januari 2019 kan inrijden van het gebied met een geldige ontheffing dus ongehinderd, maar zonder ontheffing het gebied inrijden leidt tot een boete van € 95,-.

Meer informatie op onze website: www. nijkerk.eu/ontheffingbinnenstad

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden