Home > Inwoners > Nieuws > Vier 75 jaar bevrijding!

Vier 75 jaar bevrijding! (14-05-2019)

RSS

Doe mee met Veluwe Remember en de Airborne Region!

Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt er op alle mogelijke manieren aandacht besteed aan het feit dat de Veluwe 75 jaar geleden werd bevrijd. Daar horen grote en kleine evenementen bij. Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, uw buurthuis, uw bibliotheek, uw vereniging? U kunt aansluiten bij het brede programma Veluwe Remembers waarbij aandacht wordt gevraagd voor de verhaallijnen: Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen.

Het regioprogramma Veluwe Remembers is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt, gericht op het herdenken, het beseffen van de vrijheid en het vieren daarvan. Veluwe Remembers wil graag dat ook kleinere initiatieven in wijken en buurten worden gestimuleerd. Daarvoor is een zogenaamde ‘poppyregeling’ in het leven geroepen. Kleine projecten kunnen een bescheiden financiële bijdrage aanvragen én meedoen met de communicatie voor het grote publiek via speciale websites en apps. Het is mooi als uw idee aansluit bij wat er verder gebeurt op de Veluwe en als uw idee een basis legt voor het herinneren en het vieren in de volgende jaren. De uitnodiging geldt voor organisaties binnen de Veluwse gemeenten en de Airborneregio.  

De belangrijkste spelregels staan hieronder. De volledige regeling staat op de projectpagina van de website www.veluweop1.nl. Uw vragen kunt u mailen naar subsidiebeheer@arnhem.nl.

De belangrijkste spelregels voor de poppyregeling

  • Vanaf maandag 20 mei kunnen aanvragen worden ingediend.
  • Aanmelden kan via de website https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties
  • De regeling sluit op maandag 10 juni.
  • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €750,-.
  • De maximale subsidie is € 750,- onder voorbehoud van cofinanciering. Cofinanciering kan ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen.
  • Indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato plaatsvinden.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden