Home > Inwoners > Nieuws > Voorlichtingsavond na brand

Voorlichtingsavond na brand (09-02-2018)

RSS

In de nacht van 19 op 20 januari werden de bewoners van de Kajuit opgeschrikt door een brand in het appartementencomplex. In de gezamenlijke ruimte was brand ontstaan in de meterkast, waarbij rook naar boven was getrokken en zich had verspreid in de woningen.

Informatieavond

Woensdag 31 januari jl. organiseerden de brandweer, Woningstichting Nijkerk en de gemeente een informatieavond voor de bewoners van het appartementencomplex aan de Kajuit en naastgelegen appartementen en woningen. Enerzijds om terug te blikken op de avond maar ook om vooruit te kijken en tips te geven over brandveiligheid. De ruimte aan de Flier was goed gevuld met +/- 30 bewoners, mensen van de hulpdiensten (politie en brandweer), de gemeente en Woningstichting Nijkerk . Burgemeester Renkema gaf in zijn welkomstwoord aan blij te zijn met de goede opkomst. Hij vroeg de bewoners hoe zij de avond hadden beleefd, wat er beter had gekund en waar ze blij mee waren. Burgemeester Renkema: “Dit soort incidenten hebben we gelukkig niet vaak in Nijkerk, maar áls het dan gebeurt dan willen we er graag met z’n allen iets van leren.”

Brand in woning voorkomen

Tijdens de avond legden de hulpdiensten uit hoe de avond qua inzet van de hulpdiensten was verlopen. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan de brandweer, aan WSN en aan de burgemeester. De brandweer gaf veel tips ter vergroting van de eigen brandveiligheid in huis.

Onvoorzichtig gebruik van apparatuur is een van de belangrijkste oorzaken van woningbrand. Gelukkig kun je zelf veel doen om brand in je woning te voorkomen. Hieronder de belangrijkste op een rijtje:

• Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Die warmte moet weg kunnen. Lukt dat niet, door bijvoorbeeld opgehoopt stof, dan kan brand ontstaan. Zorg dat elektrische apparaten stof- en watervij zijn. Maak bijvoorbeeld het filter van de wasdroger regelmatig stofvrij.

• Houd brandbare materialen uit de buurt van de kookbron, en houd passende deksels bij de hand om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven.

• Verbind stekkerdozen niet onderling met elkaar, ze kunnen hierdoor overbelast en oververhit raken. Laad batterijen (van de smartphone bijvoorbeeld) of lithium-accu’s niet op als je niet thuis bent of ligt te slapen. Belangrijk: voorkom ‘overladen’. Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig om de stekker uit het stopcontact te halen.

• Hang rookmelders én koolmonoxidemelders op. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders zijn dus van levensbelang!

Meer tips

Nog veel meer tips over brandveiligheid in huis, maar ook op vakantie, onderweg of bij het klussen, vindt u op www.brandweer.nl/brandveiligheid

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden