Home > Inwoners > Nijkerk Sportief en Gezond

Nijkerk Sportief en Gezond

JOGG en buurtsportcoach regeling

In de Nederlandse bevolking is overgewicht een groeiend probleem, zowel bij kinderen, als bij volwassenen en ouderen. De hoofdoorzaak van overgewicht is in de meeste gevallen teveel eten en te weinig bewegen. Ook ongezonde voedingsgewoonten zoals het overslaan van het ontbijt en het eten van (te) energierijke tussendoortjes hebben invloed op het ontstaan van overgewicht. Ook in de gemeente Nijkerk is deze trend zichtbaar.

Gemeente Nijkerk is een JOGG (jongeren op gezond gewicht) gemeente en neemt deel aan de buurtsportcoach regeling. JOGG is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. In een JOGG gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media samen om gezond eten en dagelijks bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren (0-19 jaar) om te zetten in een daling.

De buurtsportcoach regeling zorgt er voor dat het huidige sport en beweegaanbod beter aansluit op de vraag en er meer lokaal maatwerk komt. Buurtsportcoaches zijn functionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs (voor jong en oud). Buurtsportcoaches zijn bij uitstek in te zetten als ambassadeurs ‘gezonde leefstijl’ die behalve het gericht organiseren van (dagelijkse) sport- en beweegactiviteiten ook kunnen worden ingezet om tijdens het sporten aandacht in te bouwen voor een gezond voedingspatroon, als rolmodel te fungeren richting jeugd en ouders en de verbinding te leggen naar scholen, sportverenigingen en jeugd- en jongerenwerk en andere relevante partijen.

Gemeente Nijkerk integreert de JOGG beweging en de buurtsportcoach regeling tot de gemeentelijke aanpak Nijkerk Sportief en Gezond. De aanpak om Nijkerkers te stimuleren er een gezonde leefstijl op na te houden. De focus ligt op kinderen, jongeren en 65+ers.

In 2013 is door een kwartiermaker het werkveld verkend, zijn processen gestart en is een plan van aanpak opgesteld.

Ondertussen is de stichting Nijkerk Sportief en Gezond opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de organisatie en activiteiten van de Nijkerk Sportief en Gezond aanpak. Groeienderwijs breidt het aantal activiteiten zich uit tot een situatie waarin minimaal 8,8 fte wordt ingezet voor het activeren van inwoners van Nijkerk om er een gezonde leefstijl op na te houden.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden