Home > Inwoners > Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

 • Wat is het?

  Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. De gemeente haalt het meeste grofvuil op, behalve bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.

  Bielzen worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Dit is chemisch afval vanwege de aanwezige teer en andere middelen die rotting tegen moeten gaan.

 • Wat moet ik doen?

  Maak een afspraak met de gemeente om het grofvuil bij u thuis op te halen. Deze inzameling vindt elke tweede donderdag van de maand plaats.
  U kunt uw grofvuil ook zelf storten bij de Milieustraat.

  U kunt ook het online formulier gebruiken om grof vuil bij u thuis op te laten halen. Dit formulier vindt u onder 'Online aanvragen'.

  Puin en grond passen mogelijk wel in een koopzak of container, maar vallen niet onder het gewone huishoudelijke restafval. Deze (afval)stoffen kunt u inleveren bij de Milieustraat.

  Per keer mag u maximaal 2 mgrof vuil los aanbieden of twee Big Bags. Bied het grof vuil zo mogelijk gebundeld aan, direct aan de openbare weg. U krijgt achteraf de rekening toegestuurd. Big Bags (m3) zijn tegen betaling verkrijgbaar in het stadhuis of bij het gemeenteloket in Hoevelaken.

  Als uw spullen nog goed of bruikbaar zijn kunt u ze natuurlijk ook aanbieden aan de kringloop en aan rommelmarkten.

  Bent u ondernemer?

  Wilt u als bedrijf grofvuil kwijt? Dan moet u een aparte overeenkomst sluiten met een particuliere afvalinzamelaar.

 • Kosten

  U kunt uw grofvuil los aanbieden of via een Big Bag. De kosten hiervan vindt u op de pagina 'Tarieven afvalinzameling'.

 • Online aanvragen

 • Aanvullende informatie

  Grofvuil wordt iedere tweede donderdag van de maand opgehaald. Aanmelden hiervoor kan uiterlijk op de maandag vóór de ophaaldatum.

  Ophaaldata in 2019:

  • 10 januari 2019
  • 14 februari 2019
  • 14 maart 2019
  • 11 april 2019
  • 9 mei 2019
  • 13 juni 2019
  • 11 juli 2019
  • 8 augustus 2019
  • 13 september 2019
  • 10 oktober 2019
  • 14 november 2019
  • 12 december 2019

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden