Home > Inwoners > Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het voor een periode van ten hoogste 12 dagen mogelijk om met ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken buiten een horecabedrijf. Deze ontheffing kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen (ontheffing artikel 35 DHW).

 • Hoe werkt het?

  Deze ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken (zoals bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken (die commercieel uitbaten).

  Wanneer u buiten een horeca-inrichting zwakalcoholische dranken wilt schenken en de bezoeker hiervoor moet betalen hebt u dus een ontheffing nodig.

  De ontheffing kan alleen worden verleend als er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid en de verantwoordelijke persoon voor het schenken van alcohol:

  • minimaal 21 jaar is;
  • over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikt;
  • van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie);
  • niet uit de ouderlijke macht of voogdij is ontzet of onder curatele staat.
 • Wat moet ik doen?

  U dient de aanvraag om een ontheffing in bij de burgemeester. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden. Daartoe is een speciaal formulier aangewezen en er zijn kosten aan verbonden. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeente of te downloaden onder het tabje 'openbare documenten'.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de aanvraag moet u de volgende stukken overleggen:

  • aanvraagformulier ontheffing art. 35. DHW (= bij de wet voorgeschreven!);
  • geldig identificatiebewijs;
  • verklaring omtrent gedrag van direct leidinggevende, niet ouder dan 3 maanden;
  • verklaring Sociale Hygiëne van direct leidinggevende.
 • Openbare documenten

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden