Home > Inwoners > Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

 • Wat is het?

  U kunt bij de gemeente ingediende bouwaanvragen en -tekeningen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

  Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

 • Wat moet ik doen?

  Om bouwplannen en -tekeningen in te zien kunt u hiervoor een afspraak maken bij Loket Bouwen, wonen en vergunningen.
  Maak een afspraak

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden