Home > Inwoners > Identiteitskaart

Identiteitskaart

 • Wat is het?

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Een identiteitskaart is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar.

  Een Nederlandse identiteitskaart vraagt u aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U moet deze kunnen laten zien als daar om wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

  Kinderen

  • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar.
  • Vanaf 12 jaar kan een kind zelfstandig een identiteitskaart aanvragen.
  • Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of een voogd voor het aanvragen van een identiteitskaart.
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle regels om te reizen met kinderen.

  Landen waar de identiteitskaart geldig is

  Wilt u weten naar welke landen u kunt reizen met de Nederlandse identiteitskaart? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

  Veilige kopie identiteitskaart

  Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitskaart. Hebt u geen KopieID app? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

  Gratis Nederlandse identiteitskaart

  U kunt onder de volgende voorwaarden gratis een Nederlandse identiteitskaart aanvragen voor uw kind:

  • Uw kind is op de dag van de aanvraag tussen de 13 jaar en 9 maanden en 15 jaar oud;
  • Uw kind heeft op de dag van de aanvraag geen geldige identiteitskaart of paspoort. Uw kind heeft dus nooit een reisdocument gehad, of het oude document is op de dag van de aanvraag verlopen;
  • U heeft een bijstandsuitkering of u heeft een toekenning voor de regeling Meedoen voor het lopende jaar. U dient hiervan een bewijs mee te nemen bij de aanvraag.
 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Ook kinderen die een eigen identiteitskaart aanvragen moeten persoonlijk verschijnen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier onder 'Digitaal aanvragen'.
  • Zodra u een pasfoto en de andere vereiste documenten hebt ingeleverd en u betaald hebt, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.
  • Vraagt u een kaart aan omdat een eerder afgegeven reisdocument is kwijtgeraakt of gestolen, dan duurt uw aanvraag langer. Er vindt dan een onderzoek plaats.
  • U kunt de identiteitskaart meestal na ongeveer een week ophalen. U krijgt de kaart nooit meteen na de aanvraag mee.

  Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Als u een aanvraag indient, kunt u de identiteitskaart in de meeste gevallen de volgende werkdag afhalen. Let u wel op de openingstijden van het stadhuis.

  Wat te doen bij vermissing of diefstal van de kaart?

  Bij vermissing of diefstal van uw document doet u hiervan aangifte bij de aanvraag van een nieuw document.

  Bent u uw identiteitskaart in het buitenland kwijtgeraakt? Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. Vervolgens kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw (tijdelijk) paspoort aanvragen, waarmee u naar Nederland kunt reizen.

 • Kosten

  Kijk hiervoor op de pagina 'Tarieven Burgerzaken'.

 • Wat heb ik nodig?

  Neem altijd het volgende mee:

  • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog hebt of nog niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt
  • een pinpas om de identiteitskaart te betalen

  Hebt u geen verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee:

  • andere documenten om te bewijzen wie u bent

  Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind jonger dan 12 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente)
  • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd
  • Let op: uw kind moet ook meekomen naar het stadhuis voor de aanvraag en voor het ophalen van de identiteitskaart.

  Vraagt u een gratis identiteitskaart aan voor uw kind dat 14 jaar is of binnenkort 14 jaar wordt? Neem dan ook het volgende mee:

  • een bewijs dat u een bijstandsuitkering heeft of een bewijs dat u een toekenning heeft voor de regeling Meedoen voor het lopende jaar (zie hiervoor de informatie onder 'Hoe werkt het?'.
 • Openbare documenten

 • Hoe lang duurt het?

  Meestal kunt u de identiteitskaart na 5 werkdagen ophalen.

  Hebt u uw oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw identiteitskaart krijgt.

  Hebt u de identiteitskaart eerder nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen bij de gemeente. Vaak kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag komen ophalen.

 • Aanvullende informatie

  Tips tegen identiteitsfraude?

  Bekijk de animatiefilm op de website van de Rijksoverheid.

  Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

  Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

  Geldig identiteitsbewijs in de zorg

  U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

  Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

  Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

  Zorgaanbieder registreert uw identiteitsbewijs

  De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

  Spoedeisende hulp en legitimeren

  Hebt u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet u zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.

  Geen legitimatiebewijs? Dan betaalt u zelf de zorgkosten

  Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden