Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

  • Wat is het?

    Direct uw klacht indienen

    De gemeente Nijkerk wil een toegankelijke en servicegerichte gemeente zijn. Wij zijn er tenslotte voor de burgers. Dagelijks wordt hier aan gewerkt door veel mensen binnen en buiten het stadhuis. Toch kan het zijn, dat u als burger niet helemaal tevreden bent over de manier waarop dit in een bepaald geval gebeurt. Het kan zijn, dat u vindt dat u onheus wordt bejegend of dat u naar uw mening veel te lang op een antwoord van de gemeente moet wachten, zonder dat u wordt verteld waarom de reactie uitblijft. Ook kan het zijn, dat u zich niet serieus genomen voelt.

    Wij hanteren de stelregel ‘bent u tevreden, vertel het anderen, bent u ontevreden, vertel het ons’. In de praktijk betekent dit: als u een klacht heeft over een medewerker, laat het ons dan weten. Dit kan in eerste instantie vaak telefonisch. Vaak kan uw klacht dan direct worden uitgepraat of kan een misverstand snel worden rechtgezet. Wanneer het niet lukt om er telefonisch uit te komen, kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. U gebruikt daarvoor het online formulier (onder 'Online aanvragen') en vermeldt waar uw klacht over gaat en wanneer de klacht is ontstaan. U kunt uw klacht indienen tot een jaar na het voorval waardoor deze is ontstaan.

    Als wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Dit zal door iemand anders gebeuren dan degene waartegen uw klacht zich richt. U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek. Hierin kunt u uw verhaal aan de behandelaar van de klacht toelichten. De klachtbehandelaar zal ook degene tegen wie uw klacht gericht is om een toelichting vragen. Als de klacht tijdens het gesprek niet is opgelost, zal ook worden aangegeven, wat er met uw klacht is gedaan en hoe er geprobeerd zal worden dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

    Wanneer kunt u geen klacht indienen?

    Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het college, bijvoorbeeld als uw aanvraag voor bijstand is afgewezen, kunt u geen klacht indienen. U kunt dan wel een bezwaarschrift indienen. In de beschikking waarin u het besluit is medegedeeld, staat hoe u dit kunt doen.

    Geen klacht maar wel iets melden?

    Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.
    U kunt uw klacht of melding over de openbare ruimte doen via het online formulier 'Melding woon- en leefomgeving'.

  • Wat moet ik doen?

    U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken. Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de onafhankelijke gemeentelijke ombudsman die de gemeente Nijkerk samen met de gemeentes Bunschoten en Putten heeft ingesteld.

    U kunt uw klacht digitaal indienen via het formulier onder 'Online aanvragen'.

  • Online aanvragen

  • Openbare documenten

  • Hoe lang duurt het?

    • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
    • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.
  • Aanvullende informatie

    Meer weten over onze servicenormen, lees dan het Kwaliteitshandvest onder 'Openbare documenten'.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden