Home > Inwoners > Leerlingenvervoer, vergoeding

Leerlingenvervoer, vergoeding

 • Wat is het?

  Direct een aanvraag leerlingenvervoer 2017-2018 indienen

  Zoekt u informatie over de problemen rondom het leerlingenvervoer die er momenteel zijn, leest u dan 'Vragen en antwoorden problemen leerlingenvervoer'.

  De regeling Leerlingenvervoer is bestemd voor:

  • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
  • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • leerlingen die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken
  • gehandicapte leerlingen in het regulier basis of voortgezet onderwijs

  Uw kind kan in aanmerking komen voor bekostiging van het schoolvervoer wanneer de dichtstbijzijnde, toegankelijke school die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt verder gelegen is dan 6 km van zijn/haar woning.

  Vergoeding

  Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer):

  • een fietsvergoeding
  • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
  • vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer met een begeleider
  • vergoeding van de kosten van eigen vervoer
  • aangepast vervoer

  Leeftijd en zelfstandigheid

  Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per kind beoordeeld.

  Let op! Dien de aanvraag in vóór 15 mei 2017! Te laat indienen kan betekenen geen aangepast vervoer de eerste 2 weken van het schooljaar.

  U kunt het hele jaar door bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen. Voor het begin van schooljaar 2017-2018 moet u de aanvraag indienen vóór 15 mei. Dan beoordeelt het Team Leerlingenvervoer uw aanvraag vóór het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 2 weken op school komt.

 • Hoe werkt het?

  • Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘online aanvragen’.
  • Vul het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen. De documenten dient u te uploaden. U kunt de documenten scannen of fotograferen met fototoestel of telefoon. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD.
  • Dien de aanvraag in vóór 15 mei 2017. Het Team Leerlingenvervoer beoordeelt uw aanvraag voor het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 2 weken op school komt.
  • Indien een tijdige indiening niet mogelijk is, neem contact op met het Team Leerlingenvervoer via telefoonnummer: 14 033 of e-mail leerlingenvervoer@nijkerk.eu.
 • Wat heb ik nodig?

  • uw DigiD inlognaam en inlogcode
  • de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de indicatiecommissie
  • bij SBO en bijzonder onderwijs: een IB-60 formulier van u en uw eventuele partner als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2015 minder dan € 25.650 bedroeg.
  • Een verklaring van de school van uw kind als u naast bekostiging van het schoolvervoer ook een vergoeding voor vervoer naar een stage aanvraagt.
 • Online aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen acht weken per email een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

 • Aanvullende informatie

  Een wijziging doorgeven?

  Via het wijzigingsformulier kunt u wijzigingen doorgeven in bijvoorbeeld uw adres, e-mailadres, inkomen of rekeningnummer. Als de school van uw kind of het (gewenste) soort vervoer wijzigt, dient u een nieuwe aanvraag te doen. Het heeft dan geen zin om een wijzigingsformulier in te vullen.

  Dit formulier vindt u ook onder 'Online aanvragen'.

  Contact Team Leerlingenvervoer

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden