Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Direct een aanvraag leerlingenvervoer 2018-2019 indienen

  Wilt u een aanvraag doen voor komend school (2019-2020) ga dan naar de pagina 'Leerlingenvervoer 2019'.

  Uw kind kan in aanmerking komen voor bekostiging van het schoolvervoer wanneer de dichtstbijzijnde toegankelijke school die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt verder gelegen is dan 6 kilometer van zijn/haar woning.

  Het leerlingenvervoer is bestemd voor:

  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO)
  • leerlingen met een beperking/handicap in het reguliere (voortgezet) onderwijs
  • leerlingen in het reguliere onderwijs met een bijzondere richting (op basis van religie/levensovertuiging)

  Vergoeding

  Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

  Deze kan bestaand uit:

  • een fietsvergoeding
  • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
  • vergoeding van de kosten van eigen vervoer
  • aangepast vervoer

  Leeftijd en zelfstandigheid

  Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per kind beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid van het kind waarbij eerst gekeken wordt naar een fietsvergoeding, vervolgens naar een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer etc.

  Indienen aanvraag vóór 15 juni 2018

  U kunt voor het schooljaar 2018/2019 een aanvraag indienen tussen 1 mei 2018 en 15 juni 2018. U wordt dringend verzocht om zo spoedig mogelijk deze aanvraag in te dienen (liefst in mei). De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen, te besluiten en te verwerken. Let op: de uiterste inleverdatum is 15 juni. Hoe eerder wij de aanvraag binnen hebben (liefst in mei), hoe eerder er besloten kan worden en hoe sneller u zekerheid heeft over een gegarandeerde plek in het vervoer voor het nieuwe schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste twee weken op school komt.

  U kunt het hele jaar door bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  • Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘online aanvragen’.
  • Vul het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen. De documenten dient u te uploaden. U kunt de documenten scannen of fotograferen met fototoestel of telefoon. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD.
  • Dien de aanvraag in vóór 15 juni 2018. Het Team Leerlingenvervoer beoordeelt uw aanvraag voor het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 3 weken op school komt.
  • Indien een tijdige indiening niet mogelijk is, neem contact op met het Team Leerlingenvervoer via telefoonnummer: 14 033 of e-mail leerlingenvervoer@nijkerk.eu.
 • Wat heb ik nodig?

  Om het formulier te kunnen invullen heeft u uw DigiD inlognaam en inlogcode nodig.

  Welke documenten heeft u nodig?

  Zorg dat u de volgende documenten (ingescand of digitaal) bij de hand heeft voordat u het formulier gaat invullen. (Uiteraard in het geval dat dit voor u van toepassing is.)

  • Verklaring waarom de leerling niet naar de dichtsbijzijnde passende school gaat, als u kiest voor een andere school.
  • Verklaring aard van de beperking wanneer de leerling niet met fiets/openbaar vervoer naar school kan, alsmede een overzicht van eventueel medicijnengebruik. U dient ook recente medische informatie (verklaringen/diagnose van specialist/behandelend arts/orthopedagoog/psycholoog/psychiater aan te leveren.
  • Verklaring waarom u in eigen omgeving geen begeleiding voor de leerling kunt organiseren. Ook als u zelf om medische redenen niet kunt begeleiden, moet u een recente verklaring van een arts/specialist meesturen.
  • De indicatie of toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de indicatiecommissie
  • Ontwikkelingsperspectiefplan
  • Inkomensverklaringen (jaaropgave uitkeringsinstantie, aanslag inkomstenbelasting peiljaar 2016, bij SBO en bijzonder onderwijs: een IB-60 formulier van u en uw eventuele partner als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2016 minder dan € 26.100 bedroeg).
  • Een verklaring van de school van uw kind als u naast bekostiging van het schoolvervoer ook een vergoeding voor vervoer naar een stage aanvraagt.

 • Online aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen acht weken per email een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

 • Aanvullende informatie

  Vragen en klachten

  • Vanaf 21 augustus 2017 is het leerlingenvervoer van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel, net als eerder in Wageningen, overgegaan naar de Valleihopper. Gaat er onverhoopt iets niet goed, bel dan naar Valleihopper: (010) 303 57 67.
    
  • Alle vragen die betrekking hebben op het vervoer zélf kunnen gesteld worden bij de Valleihopper. U kunt hierbij denken aan vragen over de routes van het leerlingenvervoer, over de chauffeurs of over het tijdig ophalen en wegbrengen van uw kind. U kunt de Valleihopper telefonisch benaderen via (010) 303 57 67 of via email: leerlingenvervoer@valleihopper.nl.
    
  • Er is een apart emailadres voor ouders om een klacht in te dienen: klachtenllv@valleihopper.nl. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de Valleihopper via (0900) 662 26 62 of vul het klachtenformulier in.
    

  Een wijziging doorgeven?

  Via het wijzigingsformulier kunt u wijzigingen doorgeven in bijvoorbeeld uw adres, e-mailadres, inkomen of rekeningnummer. Als de school van uw kind of het (gewenste) soort vervoer wijzigt, dient u een nieuwe aanvraag te doen. Het heeft dan geen zin om een wijzigingsformulier in te vullen.

  Dit formulier vindt u ook onder 'Online aanvragen'.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de status van aanvragen bekostiging leerlingenvervoer, afgegeven beschikkingen, vergoedingsmogelijkheden of algemene informatie over het beleid kunt u terecht bij het team leerlingenvervoer van de gemeente Nijkerk. Ook als u wijzigingen voor uw kind wilt doorgeven kunt u bij dit team terecht. Het team leerlingenvervoer is bereikbaar via het algemene emailadres: leerlingenvervoer@nijkerk.eu of op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden