Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Uw kind kan in aanmerking komen voor bekostiging van het schoolvervoer wanneer de dichtstbijzijnde toegankelijke school die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt verder gelegen is dan 6 kilometer van zijn/haar woning.

  De regeling Leerlingenvervoer is bestemd voor:

  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO)
  • leerlingen met een beperking/handicap in het reguliere (voortgezet) onderwijs
  • leerlingen in het reguliere onderwijs met een bijzondere richting (op basis van religie/levensovertuiging)


  Vergoeding

  Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

  Deze kan bestaand uit:

  • een fietsvergoeding
  • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
  • vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer met een begeleider
  • vergoeding van de kosten van eigen vervoer
  • aangepast vervoer


  Leeftijd en zelfstandigheid

  Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per kind beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid van het kind waarbij eerst gekeken wordt naar een fietsvergoeding, vervolgens naar een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer etc.

  Let op! Dien de aanvraag in vóór 15 mei 2017! Te laat indienen kan betekenen geen aangepast vervoer de eerste 2 weken van het schooljaar.

  U kunt het hele jaar door bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen. Voor het begin van schooljaar 2017-2018 moet u de aanvraag indienen vóór 15 mei. Dan beoordeelt het Team Leerlingenvervoer uw aanvraag vóór het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 2 weken op school komt.

 • Hoe werkt het?

  • Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘online aanvragen’.
  • Vul het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen. De documenten dient u te uploaden. U kunt de documenten scannen of fotograferen met fototoestel of telefoon. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD.
  • Dien de aanvraag in vóór 15 mei 2017. Het Team Leerlingenvervoer beoordeelt uw aanvraag voor het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 2 weken op school komt.
  • Indien een tijdige indiening niet mogelijk is, neem contact op met het Team Leerlingenvervoer via telefoonnummer: 14 033 of e-mail leerlingenvervoer@nijkerk.eu.
 • Wat heb ik nodig?

  • uw DigiD inlognaam en inlogcode
  • de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de indicatiecommissie
  • bij SBO en bijzonder onderwijs: een IB-60 formulier van u en uw eventuele partner als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2015 minder dan € 25.650 bedroeg.
  • Een verklaring van de school van uw kind als u naast bekostiging van het schoolvervoer ook een vergoeding voor vervoer naar een stage aanvraagt.
 • Online aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen acht weken per email een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

 • Aanvullende informatie

  Vragen en klachten

  • Vanaf 21 augustus 2017 is het leerlingenvervoer van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel, net als eerder in Wageningen, overgegaan naar de Valleihopper. Gaat er onverhoopt iets niet goed, bel dan naar Valleihopper: (010) 303 57 67.
    
  • Alle vragen die betrekking hebben op het vervoer zélf kunnen gesteld worden bij de Valleihopper. U kunt hierbij denken aan vragen over de routes van het leerlingenvervoer, over de chauffeurs of over het tijdig ophalen en wegbrengen van uw kind. U kunt de Valleihopper telefonisch benaderen via (010) 303 57 67 of via email: leerlingenvervoer@valleihopper.nl.
    
  • Er is een apart emailadres voor ouders om een klacht in te dienen: klachtenllv@valleihopper.nl. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de Valleihopper via (0900) 662 26 62 of vul het klachtenformulier in.
    

  Een wijziging doorgeven?

  Via het wijzigingsformulier kunt u wijzigingen doorgeven in bijvoorbeeld uw adres, e-mailadres, inkomen of rekeningnummer. Als de school van uw kind of het (gewenste) soort vervoer wijzigt, dient u een nieuwe aanvraag te doen. Het heeft dan geen zin om een wijzigingsformulier in te vullen.

  Dit formulier vindt u ook onder 'Online aanvragen'.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de status van aanvragen bekostiging leerlingenvervoer, afgegeven beschikkingen, vergoedingsmogelijkheden of algemene informatie over het beleid kunt u terecht bij het team leerlingenvervoer van de gemeente Nijkerk. Ook als u wijzigingen voor uw kind wilt doorgeven kunt u bij dit team terecht. Het team leerlingenvervoer is bereikbaar via het algemene emailadres: leerlingenvervoer@nijkerk.eu of op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden