Home > Inwoners > Sociale huurwoning

Sociale huurwoning

 • Wat is het?

  De sociale huurwoningen in Nijkerk worden verdeeld via de regionale website www.woningneteemvallei.nl. Ook de sociale huurwoningen in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg worden door middel van deze website verdeeld.

  U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw inkomen beneden een vastgestelde grens blijft. U kunt zich inschrijven voor een sociale huurwoning als uw jaarinkomen lager is dan € 36.165. Vanaf 1 januari 2017 moeten woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning toegewezen krijgen onder de huurtoeslaggrens. Meer informatie hierover vindt u op www.woningneteemvallei.nl.

 • Hoe werkt het?

  Woningzoekenden moeten zich via deze website inschrijven en kunnen vervolgens digitaal reageren op vrijgekomen huurwoningen. De inschrijfkosten bedragen € 30,00 en daarnaast moeten jaarlijks €15,00 verlengingskosten betaald worden.

  De woningen in de gemeente Nijkerk zijn beschikbaar voor mensen, die een maatschappelijke en/of economische binding hebben met de gemeenten Nijkerk, Barneveld of Scherpenzeel. Onder maatschappelijke binding wordt verstaan dat iemand minimaal 1 jaar woonachtig is in de gemeente Nijkerk, Barneveld of Scherpenzeel of in de afgelopen twintig jaar zes jaar aaneengesloten in de gemeenten Nijkerk, Barneveld of Scherpenzeel gewoond heeft. Er is sprake van economische binding wanneer iemand minimaal een jaarcontract heeft voor 18 uur bij een werkgever gevestigd in de gemeente Nijkerk, Barneveld of Scherpenzeel of een dagopleiding volgt voor minimaal 19 uur per week of als zelfstandig ondernemer in het bestaan voorziet en kan aantonen dat het bedrijf in de gemeente Nijkerk, Barneveld of Scherpenzeel is gevestigd.

  De woningen worden verdeeld op basis van inschrijftijd of loting. Bij de advertentie van de woning staat vermeld hoe de volgorde bepaald wordt. In principe kunnen alle woningzoekenden reageren op het beschikbare woningaanbod. Dit met uitzondering van specifieke woningen voor senioren of woningen in een woonzorgcomplex voor mensen met een ondersteuningsvraag.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldig identiteitsbewijs
 • Aanvullende informatie

  Wilt u het aanbod van vrije sector huurwoningen in Nijkerk bekijken, ga dan naar: www.huurwoningen.nl of www.pararius.nl.

  Meer informatie over het wonen in de regio Amersfoort vindt u op wonen.regioamersfoort.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden