Home > Inwoners > Starterslening

Starterslening

 • Wat is het?

  Met de Starterslening biedt de gemeente Nijkerk starters op de woningmarkt graag een steuntje in de rug. De starterslening is er voor huishoudens die voor het eerst een woning in Nijkerk gaan kopen. Deze lening wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en komt bovenop het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Een starterslening wordt altijd afgesloten met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

 • Hoe werkt het?

  Voor wie?

  U komt in aanmerking voor een starterslening wanneer u tot één van de onderstaande doelgroepen behoort:

  • u woont minimaal een jaar in de gemeente Nijkerk;
  • u heeft tot en met uw 18de levensjaar minimaal vijf jaar onafgebroken in Nijkerk gewoond; of
  • wanneer u niet in Nijkerk woonachtig bent, maar voor minimaal 19 uur per week werkzaam bent voor een in Nijkerk gevestigde werkgever.

  Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  Voor de toewijzing van een starterslening worden vanuit de gemeente een aantal voorwaarden gesteld:

  • u koopt voor het eerst een woning;
  • u en/of uw partner is/zijn niet eerder eigenaar van een woning geweest;
  • u gaat de woning zelf bewonen; en
  • u heeft een (gezamenlijk) inkomen niet hoger dan € 53.000,-.

  Hoeveel bedraagt de starterslening?

  De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, met een maximum van € 30.000,-. De koopsom (en/of aanneemsom in het geval van nieuwbouw) van de woning is niet hoger dan de maximale NHG‐grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag van een starterslening kent twee stappen. Een eerste stap is de aanvraag van de starterslening bij de gemeente. Wanneer de gemeente de starterslening aan u toewijst kunt u vervolgens de tweede en definitieve aanvraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) indienen. De beoordeling van het SVn zal vervolgens tot een beslissing over de daadwerkelijke toekenning van de starterslening leiden.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SVn
  .

  Voor het aanvragen van een starterslening bij de gemeente kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 033 of via het algemene e-mailadres gemeente@nijkerk.eu.  

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden