Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  In Nijkerk heft en int GBLT (voorheen Tricijn) belastingen voor de gemeente. Hieronder valt ook de onroerende-zaakbelasting en de WOZ-waardebepaling.

  GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Wilt u meer informatie over GBLT, dan kunt u terecht op de website van GBLT. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met nummer (088) 064 55 55.

 • Wat moet ik doen?

  Op de website van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn vindt u veel informatie over de WOZ-wet.

 • Aanvullende informatie

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden