Home > Inwoners > Ons buitengebied

Ons buitengebied

Buitengebied steeds belangrijker voor wonen en werken

De kernen in de gemeente Nijkerk liggen in een rijk gevarieerd buitengebied. Dat buitengebied speelt dan ook – bewust of onbewust – een grote rol bij de beleving van ons woon- en werkklimaat. Samen met mijn vrouw geniet ik al bijna 40 jaar van ons buitengebied tijdens onze vaste weekendwandelingen of fietstochten in de omgeving.

Lees voor meer informatie over ons Nijkerks buitengebied de informatiekrant die u hieronder kunt downloaden.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden