Home > Inwoners > Ontwikkelingen binnenstad > Herinrichtingen en verkeersmaatregelen binnenstad

Herinrichtingen en verkeersmaatregelen binnenstad

De komende jaren zal het college het Verkeersplan van het Platform Binnenstad Nijkerk per gebied in fasen uitvoeren. Wanneer een locatie aan de beurt is voor herinrichting wordt op dat moment in overleg met inwoners en andere betrokkenen gekeken of het wenselijk is dat er parkeervakken langs de weg terugkomen.

Meer informatie over deze aanpak leest u in de nieuwsbrief. Deze kunt u vinden onderaan deze pagina.

Verkeersbesluiten

Het college heeft eind 2017 acht ontwerpverkeersbesluiten en een ontwerp-ontheffingsbeleid zes weken ter inzage gelegd. In april 2018 zal de gemeenteraad over de ingediende zienswijzen spreken en daarna zal het college eind april 2018 een definitief besluit nemen. Vervolgens is er beroep bij de rechtbank mogelijk voor degenen die zienswijzen hebben ingediend.

De verkeersbesluiten vindt u op de pagina Verkeersbesluiten binnenstad vastgesteld.

Herinrichting Van Reenenpark

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het herinrichtingsontwerp voor het Van Reenenpark vastgesteld (zie tekening definitief ontwerp). Het wordt een mooi park, met behoud van de monumentale waarden en dat voldoet aan alle moderne eisen voor de openbare ruimte. Het park wordt vergoot en voorzien van wandelpaden. Het blijft een plek om te herdenken en te ontmoeten. Verder komt er nieuwe bestrating, verlichting en wordt de weg rond het park smaller.

Herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat

In vervolg op de herinrichting van de Frieswijkstraat wordt ook de Callenbachstraat/ Torenstraat vanaf de rotonde Frieswijkstraat tot de Holkerstraat heringericht. Het ontwerp heeft tot 27 februari 2018 ter inzage gelegen.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden