Home > Inwoners > Prestatiemonitor Sociaal Domein

Prestatiemonitor Sociaal Domein

Monitor Sociaal Domein (jeugd, WMO en participatiewet)

De getoonde monitoren op deze pagina bevatten de gegevens uit het Sociaal Domein over het eerste half jaar 2017. De monitor is op vorm en inhoud nog in ontwikkeling, en is bruikbaar om per onderdeel inzicht te krijgen in de Nijkerkse situatie. Het is prematuur met de getoonde cijfers conclusies te trekken. De monitor 'toeleiding naar werk' is nog onder constructie en ontbreekt vooralsnog.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden