Home > Inwoners > Regels toepassing overgangsrecht bouwwerken bestemmingsplannen

Regels toepassing overgangsrecht bouwwerken bestemmingsplannen

Elk bestemmingsplan bevat een regeling voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken die onder de werking van het overgangsrecht vallen. Doel van de bij genoemd besluit vastgestelde regels is het vergroten van duidelijkheid en eenduidigheid bij het toepassen van het overgangsrecht in bestemmingsplannen bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken.

Het besluit van 11 februari 2014 is op 27 mei 2014 bekendgemaakt via het gemeenteblad. Dit is te raadplegen op de website overheid.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden