Home > Inwoners > Sport in Nijkerk

Sport in Nijkerk

De gemeente Nijkerk vindt sport belangrijk. Sport is behalve leuk, ook gezond! En je kunt veel mensen ontmoeten door je aan te sluiten bij een sportvereniging. Daarom wil de gemeente Nijkerk stimuleren dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten. Dat doet ze op verschillende manieren. Ze draagt bij aan voldoende kwalitatieve sportaccommodaties, zet zich in voor bijzondere projecten en heeft subsidiemogelijkheden

De Sportnota gemeente Nijkerk 2013 – 2025 geeft de koers aan voor de gemeentelijke inzet op sport voor de komende jaren. Hierin wordt verwoord wat sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden op sportief gebied van de gemeente mogen verwachten en andersom. De sportvisie geeft antwoord op vragen als: welke sporten en sportaccommodaties worden door de gemeente gefaciliteerd; hoe wordt het beheer van sportaccommodaties geregeld; welke sporten wil de gemeente stimuleren en hoe gaat ze dat doen?

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden