Home > Inwoners > Subsidie voor groene daken

Subsidie voor groene daken

groen dakU wilt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak voor uw woning of bedrijf. Lees dan onderstaande informatie goed door voordat u het online formulier gaat invullen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van het pand;
 • Het pand staat in de gemeente Nijkerk;
 • Het dak is minimaal 5 m2;
 • U begint met de aanleg als uw subsidieaanvraag is toegekend;
 • U laat het werk binnen 6 maanden na goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
 • U laat het dak aanleggen door een specialist of voert dit zelf uit.
  Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor een dakconstructie met voldoende draagvlak. Raadpleeg eventueel een bouwdeskundige;
 • Het groene dak moet minimaal 30 liter water per m2 in zich opnemen bij hevige regen. (FLL richtlijn)
 • Het dak moet direct na aanleg volgroeid te zijn.

Om de aanvraag goed te laten verlopen is het handig om een aantal documenten bij de hand te hebben. Deze kunt u tijdens de aanvraag in het formulier uploaden. Goed dus om deze alvast digitaal beschikbaar te hebben (eventueel ingescand of gefotografeerd).

Welke documenten heeft u nodig voor uw aanvraag?

Voor een particulier:

 • Offerte van een aannemer/specialist groene daken
 • Tekening of schets van het dak op schaal
 • Foto van uw dak met situatie vooraf
 • Offerte van dakconstructieberekening (optioneel) *
 • Wanneer u, naar aanleiding van de dakconstructie-berekening, iets aan het dak moet laten wijzigen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Om zeker te weten of u een vergunning nodig heeft kunt u de vergunning check doen via www.omgevingsloket.nl. Voor monumenten is altijd een vergunning nodi.g

Voor een bedrijf:

 • Alle documenten die hierboven genoemd staan bij particulier. Daarnaast nog extra:
 • De-minimisverklaring (Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert.)

* U bent zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een berekening van het dak. Heeft u die laten uitvoeren dan kunt u hiervoor een subsidie van € 250  ontvangen. Daarvoor kunt u de offerte meesturen met de aanvraag (d.m.v. uploaden).

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden