Home > Inwoners > Ter inzage > Buitengebied 2017, 6e wijziging Slichtenhorsterweg 47

Buitengebied 2017, 6e wijziging Slichtenhorsterweg 47

Dit item is verlopen op 14-06-2019.

Ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpwijzigingsplan ter inzage komt te liggen. Het plan ‘Buitengebied 2017, 6e wijziging Slichtenhorsterweg 47, Nijkerk’ voorziet in het planologisch mogelijk maken van de vormverandering van het bouwvlak behorende bij de agrarische inrichting op het perceel Slichtenhorsterweg 47 te Nijkerk.

Inzage

Het plan ligt met ingang van donderdag 2 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0145-0001.

Zienswijzen

Een ieder kan binnen zes weken na datum publicatie een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. U kunt hiervoor onderstaand online formulier gebruiken.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden