Home > Inwoners > Ter inzage > Buitengebied Nijkerk 2017, 7e wijziging Nieuwe Kerkstraat 15, Nijkerkerveen

Buitengebied Nijkerk 2017, 7e wijziging Nieuwe Kerkstraat 15, Nijkerkerveen

Buitengebied Nijkerk 2017, 7e wijziging Nieuwe Kerkstraat 15 Nijkerkerveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 7e wijziging Nieuwe Kerkstraat 15 Nijkerkerveen ter inzage komt te liggen.

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming van het perceel Nieuwe Kerkstraat 15 van Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden naar de bestemming Wonen. Omdat op het perceel geen agrarisch bedrijf meer aanwezig is kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied 2017 biedt om via een wijzigingsplan een woonbestemming op het perceel te leggen.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 14 november 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het plan is in te zien via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0153-0001

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze online (wat de voorkeur heeft) schriftelijk of mondeling een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. Hieronder vindt u een online formulier om uw zienswijze online in te dienen..

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij het college van burgemeester en wethou­ders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvorming, tel. 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden