Home > Inwoners > Ter inzage > Procedure hogere grenswaarden Doornsteeg 2e fase, 1e uitwerking De Stegen

Procedure hogere grenswaarden Doornsteeg 2e fase, 1e uitwerking De Stegen

Procedure hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat zij op 18 juni 2019 overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden hebben vastgesteld ten behoeve van Doornsteeg 2e fase, 1e uitwerking De Stegen.

Het uitwerkingsplan Doornsteeg 2e fase, 1e uitwerking De Stegen voorziet in het planologisch mogelijk maken van de bouw van 299 woningen. Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde aan de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd dient te worden.

Inzage

Het besluit hogere grenswaarden ligt vanaf donderdag 14 november 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het betreffende besluit is hieronder in te zien. 

Een ieder kan binnen de beroepstermijn beroep indienen. U kunt daarvoor het online formulier gebruiken wat u onderaan deze pagina vindt.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden