Home > Inwoners > Ter inzage > Regelstation Nijkerkerveen

Regelstation Nijkerkerveen

Dit item is verlopen op 06-12-2019.

Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage komt te liggen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het uitbreiden van het regelstation in Nijkerkerveen.

Inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 31 oktober 2019 zes weken ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing zijn digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0141-0001.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan een ieder over dit plan naar keuze online (wat de voorkeur heeft) schriftelijk of mondeling een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. Hieronder vindt u een online formulier waarmee u online uw zienswijze kunt indienen. Schriftelijke zienswijzen dient men te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondeling zienswijzen in te brengen kan tijdens werkdagen contact opnemen met het team Planvorming via telefoonnummer 14 033. 

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden