Home > Inwoners > Tunnel Amersfoortseweg

Tunnel Amersfoortseweg

De werkzaamheden aan de tunnel aan de Amersfoortseweg zijn in volle gang en we komen dichterbij de openstelling.  Het afbouwen van de betonconstructie van de tunnel is zo goed als gereed. Ook is aannemer Van Spijker Infrabouw al vergevorderd met de wegen, het fietspad en de voetpaden in en naar de tunnel. Wanneer het asfalteren van de weg klaar is, kan de tunnel open voor verkeer. Afhankelijk van het weer zal dit naar verwachting medio februari zijn.

Nu het betonwerk bijna gereed is, is het mogelijk om de eerder gerealiseerde bouwkuip te verwijderen. In week 5 (30 januari-3 februari) start de aannemer met het verwijderen van de damwanden. Dit kan geluidshinder en trillinghinder veroorzaken. De werkzaamheden staan gepland tot eind februari en vinden alleen overdag, op doordeweekse dagen plaats.

Aanbrengen asfalt

De werkzaamheden aan de weg, het fietspad en de voetpaden gaan ook door. Er komt nog een wegafscheiding in de tunnel, de toeleidende wegen worden ingericht en de weg in de onderdoorgang moet  nog worden voorzien van een asfalt laag. Dit laatste staat gepland in week 7 (13-17 februari). Het aanbrengen van asfalt is in hoge mate weersafhankelijk en het kan dus noodzakelijk zijn dat er afgeweken moet worden van de planning.

Openstelling voor verkeer

Volgens verwachting is het asfalteren medio februari gereed. Dan kan het verkeer weer door de tunnel rijden. Na de openstelling moeten er nog wel afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd in de tunnel, zoals het betegelen van de wanden en het plaatsen van leuningen en geluidsschermen. Ook de Ds. Kuypersstraat en de Parallelweg moeten nog aangepast worden. In april/mei wordt de tunnel nog een keer kortdurend afgesloten in verband met het aanbrengen van een laatste, definitieve asfalt laag die als definitieve rijbaan gebruikt wordt.

Heeft u vragen?

Meer informatie over het project vindt u op www.prorail.nl/amersfoortsewegnijkerk

Voor vragen, suggesties en klachten kunt u contact opnemen met ProRail Publiekscontacten, via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan dagelijks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden