Home > Inwoners > Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022

logo Samen NijkerkIn de afgelopen jaren is de beweging ‘Samen Nijkerk’ ingezet: Inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties worden uitgedaagd om mee te praten en mee te doen om hun woon-, leef- en werkomgeving mooier en beter te maken. In 2016 is daarom gestart met Samen aan Zet. De nieuwe coalitie wil deze beweging met kracht voortzetten en door ontwikkelen. Op dit moment zijn we bezig met een uitvoeringsprogramma, behorend bij het nieuwe coalitieakkoord (2018 – 2022).

Veel ambities uit het coalitieakkoord krijgen al vorm in bestaande taken en lopende projecten en processen, waarbij participatie vanzelfsprekend is. Ook dit doen we uiteraard ook op de Nijkerkse manier, in gezamenlijkheid. We hebben zorgvuldig op een rijtje gezet wat reeds gebeurt of al staat gepland. We zien nog een aantal onderwerpen waarvoor we graag nu ophalen wat er leeft in de samenleving. We nemen hierbij mee wat we tot nu toe geleerd hebben vanuit bijvoorbeeld Samen aan Zet. We gaan nog gerichter vragen, doen geen zaken dubbel en zorgen ervoor dat de inspanning (bijvoorbeeld qua tijd) voor onze gesprekspartners beperkt blijft. Met de bestaande én deze nieuwe inzichten kunnen we een zo volledig mogelijk uitvoeringsplan maken.

Wij horen graag uw ideeën en suggesties over drie verschillende thema’s: Aandacht, vrijwilligers en buurtinitiatieven. U kunt hieronder doorklikken naar een korte vragenlijst per thema.

Uw inbreng is belangrijk, hartelijk dank voor het meedenken!

1. Aandacht

Ambitie: “We zetten ons in voor een gemeente Nijkerk waarin we naar elkaar omzien, waarin wij geen mensen buitensluiten. Waar iedereen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk die aandacht nodig heeft, die aandacht ook krijgt. Samen met onder andere zorgverleners, welzijnsorganisaties en woningcorporaties is er aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid in de samenleving.”

2. Buurtinitiatieven

Ambitie: “Als gemeente willen we initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat de inwoners prettig wonen in hun wijk. Ook vinden we het belangrijk dat er meer verbinding is tussen groepen om elkaars activiteiten en initiatieven te versterken.”

3. Vrijwilligers

Ambitie: “Vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze samenleving. Wij ondersteunen hen bij de uitvoering van hun taken. Wat we doen leggen we vast in een plan.”

Wilt u naast deze thema’s iets anders delen of meegeven? Dat kan! U kunt daarvoor het algemene formulier invullen.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden