Home > Inwoners > Veiligheidsprogramma Nijkerk

Veiligheidsprogramma Nijkerk

Hier vindt u het Integraal Veiligheidsprogramma Nijkerk 2015-2018 dat is opgesteld door de gemeente, in goede samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de overige veiligheids-partners.

Het plan geeft richting aan de aanpak van veiligheidsvraagstukken in de gemeente. De veiligheidsvraagstukken en projecten uit het tussen-jaar 2014 zijn hierin opgenomen. De gemeente Nijkerk kiest bewust voor de rol van participerende overheid. Binnen de gestelde kaders zijn al verschillende veiligheidsprojecten gestart waarbij de gemeente de zeggenschap en verantwoordelijkheid deelt met de samenleving. Een positieve verandering om de komende jaren verder uit te breiden binnen het veiligheidsdomein.

Het Integraal Veiligheidsprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel, die samen met gemeente Nijkerk de basiseenheid Veluwe Vallei Noord van de Nationale Politie vormen.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden