Home > Inwoners > Verkeersbeleid

Verkeersbeleid

 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

  In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is het verkeersbeleid voor de periode tot en met 2020 beschreven.

 • Geslotenverklaring binnenstad; aanvragen ontheffing

  In een groot deel van het centrum is een geslotenverklaring ingesteld. Binnen dit gebied is vooral ruimte om te verblijven, gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de binnenstad, die al een tijd onder druk staat doordat relatief veel doorgaand verkeer (ongeoorloofd) gebruik maakt van een aantal wegen in de binnenstad.

 • Gladheidsbestrijding

  Iedere winter strooien medewerkers van de gemeente Nijkerk bij ijzel, sneeuw en opvriezen de belangrijkste hoofdroutes. Daarmee bevordert de gemeente de verkeersveiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid onder winterse omstandigheden. De speciaal uitgeruste wagens van de gemeente Nijkerk strooien de hoofdroutes, de belangrijke in- en uitgaande wegen van de wijken en de industriegebieden. Dit geldt ook voor de hoofdfietspaden en de busroutes.

 • Ontheffing verkeersmaatregel

  Een ontheffing op een verkeersmaatregel betekent dat er een uitzondering gemaakt wordt op de verkeersmaatregelen die in Nijkerk gelden. Alle verkeersmaatregelen hebben een doel. Voorbeelden daarvan zijn de verkeersveiligheid, het waarborgen van de doorstroming van het verkeer, of het eerlijk verdelen van de parkeerplaatsen. Sommige personen worden door deze maatregelen onevenredig belemmerd, bijvoorbeeld in het geval van een fysieke beperking of omdat zij wonen binnen het gebied waar de verkeersmaatregel van kracht is.

 • Verkeersveiligheidssubsidie

  Heeft u een idee om de verkeersveiligheid binnen de gemeente Nijkerk te verbeteren en bent u daarvoor op zoek naar financiële ondersteuning? Misschien komt uw idee in aanmerking voor subsidie! Subsidie is mogelijk voor activiteiten en projecten die worden georganiseerd door een vereniging of stichting. Denk hierbij aan campagnes of mottoborden. De regeling is bedoeld voor activiteiten en dus niet voor aanpassingen aan de weg.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden