Home > Inwoners > Vooraankondigingen

Vooraankondigingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij een aantal bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld dat het naar aanleiding van deze vooraankondiging nog niet mogelijk is te reageren, er nog geen stukken ter inzage liggen en dat er (nog) geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

  • Nijkerk aan Zee. Dit bestemmingsplan maakt de opwaardering van het gebied ten westen van de Arkersluis mogelijk, daar waar nu al de Orangerie is gesitueerd. Daarnaast dient dit gebied ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening nog actueel (en digitaal beschikbaar) gemaakt te worden.
  • Laakweg 32-40-48  te Nijkerkerveen (functieverandering naar Wonen op de percelen Laakweg 32 en 40)
  • Kamersteeg 4 te Nijkerk – vormverandering van de Woonbestemming

Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, worden de ontwerpen van de bestemmingsplannen ter inzage gelegd. De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere bekend gemaakt op de gemeentepagina van De Stad Nijkerk en in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden