Home > Inwoners > Vooroverleg indienen

Vooroverleg indienen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Dan wilt u natuurlijk weten of u daarvoor een vergunning nodig heeft of niet. De landelijke regelgeving is helaas niet eenvoudig. Bij de gemeente kunt u terecht voor specifiek advies. U kunt hiervoor een afspraak maken met loket Bouwen, wonen en vergunningen op het stadhuis. Zij kunnen u adviseren met betrekking tot het eventueel indienen van een vooroverleg.

Vooroverleg

Wilt u voordat u een officiële aanvraag doet, weten of u kunt rekenen op een positieve beslissing op uw vergunningaanvraag, dan is er de mogelijkheid van vooroverleg. Uw plan wordt getoetst en u krijgt een beslissing. Dat is vooral van belang wanneer voor uw plannen een bestemmingsplanwijziging nodig is. De gemeenteraad moet hierover dan een besluit nemen. Vooroverleg kan u, bij een negatieve beslissing, de veel hogere kosten besparen van een officiële aanvraag. Aan het indienen van een aanvraag om vooroverleg zijn kosten verbonden (tarief 2018 € 155,25). De kosten van vooroverleg worden in mindering gebracht als hier een formele aanvraag omgevingsvergunning uit voortvloeit.
U een verzoek tot vooroverleg indienen via Omgevingsloket.nl.

Meer informatie over hoe u een vooroverleg indient, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als u vragen heeft over het indienen van een vooroverleg, kunt u contact opnemen met de medewerkers van loket Bouwen, wonen en vergunningen op het stadhuis via het telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden