Home > Inwoners > Welzijnsubsidies

Welzijnsubsidies

Heeft u een idee voor het uitvoeren van een activiteit of project binnen de gemeente Nijkerk en bent u daarvoor op zoek naar financiële ondersteuning? Of vindt u dat uw vereniging wel wat extra geld kan gebruiken? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie! Subsidies zijn mogelijk voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, samenlevingsopbouw, jeugd en gezin, volksgezondheid en hulpverlening en voor ouderen en gehandicapten.

De gemeente kent drie soorten subsidies:

  • Eenmalige subsidie
  • Structurele subsidie en
  • Waarderingssubsidie

Klikt u op onderstaande links voor meer informatie over deze soorten subsidies.

Basisvoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan de voorschriften en voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening en de Subsidieregeling welzijn gemeente Nijkerk.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden