Home > Inwoners > Welzijnsubsidies > Structurele subsidie

Structurele subsidie

Organisaties kunnen geld bij de gemeente aanvragen om bepaalde producten en activiteiten te leveren. In een beschikking spreken de organisatie en de gemeente af welke producten of diensten dat zijn. Structurele subsidie wordt meestal toegekend voor periodes van één tot maximaal vier jaar.

Controle en evaluatie

De gemeente controleert na afloop van het kalenderjaar of het subsidiegeld is besteed aan de activiteiten die de instelling volgens de gemaakte afspraken zou uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van een inhoudelijk en financieel verslag. Mocht de uitkomst van de controle negatief zijn, dan kan de gemeente besluiten de subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Na afloop van de gehele afgesproken periode vindt er een evaluatie plaats en onderhandelen de gemeente en de aanvrager over een nieuwe periode en de daarbij te maken afspraken.

Hoe aanvragen?

Structurele subsidie kunt u aanvragen door het aanvraagformulier inclusief alle bijlagen uiterlijk 1 mei van het jaar in te dienen.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden