Home > Inwoners > Welzijnsubsidies > Waarderingssubsidie

Waarderingssubsidie

De gemeente Nijkerk verstrekt onder bepaalde voorwaarden zogenaamde ‘waarderingssubsidies’.

Dit is geld, dat de gemeente jaarlijks aan bepaalde verenigingen geeft, gericht op het behouden en het stimuleren van activiteiten in verenigingsverband. De subsidie geldt voor:

  • Activiteiten in het kader van nationale feest- en gedenkdagen;
  • Activiteiten gericht op het onderhouden van stedenbanden;
  • Culturele amateurverenigingen;
  • Het bieden van directe hulpverlening;
  • Het bieden van slachtofferhulp;
  • Verenigingen voor amateursport;
  • Verenigingen voor jeugdwerk;
  • Verenigingen voor sport, sociaal cultureel werk en jeugdwerk voor mensen met een beperking.

Verklaring ondertekenen

Na afloop van het subsidiejaar moet de vereniging een verklaring ondertekenen waarin zij aangeeft dat de ontvangen subsidie op een juiste manier is besteed. Bij de verklaring hoort ook een activiteitenverslag. Beide documenten moeten voor 1 mei ingediend zijn om de subsidie weer te ontvangen.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier voor de waarderingssubsidie kunt u aanvragen bij de afdeling Samenlevingszaken van de gemeente, telefoonnummer 14 033 of per e-mail: gemeente@nijkerk.eu. U kunt ook het digitale formulier hieronder invullen.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden