Home > Inwoners > Woningbouwproject Locatie scouting Nautenaseweg

Woningbouwproject Locatie scouting Nautenaseweg

Na de zomer van 2019 vertrekken de beide scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer 1 naar een nieuwe gezamenlijke locatie aan de westkant van Doornsteeg. Hun huidige terrein aan de Nautenaseweg 2 komt dan vrij. Deze achterblijvende locatie kan vervolgens worden herontwikkeld. Voor de herontwikkeling zijn verschillende mogelijkheden. Het meest voor de hand liggend is woningbouwontwikkeling. Daartoe heeft het college in het najaar van 2018 een brief naar de gemeenteraad gestuurd met een notitie. Beide stukken kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Stand van zaken 18 juli 2019

Op 18 februari 2019 is een eerste informatieavond geweest over de gebiedsontwikkeling van de voormalige scoutinglocatie aan de Nautenaseweg in Nijkerk. Het was een goedbezochte bijeenkomst. Er waren mensen uit de omgeving die graag meer wilden weten over deze ontwikkeling en ook mensen die belangstelling hebben voor het kopen van een kavel. Dit laatste punt is op dit moment nog niet uitgewerkt en komt eind 2019 aan bod. Zodra hier meer duidelijkheid is volgt er meer informatie via de Gemeentepagina in de Stad Nijkerk en op deze website.

Op 3 juni 2019 is een tweede bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd. Daarbij is ingegaan op de gemaakte opmerkingen uit de eerste bijeenkomst en over de verdere ontwikkeling van deze locatie. De opmerkingen uit de tweede bijeenkomst worden meegenomen in een collegebesluit over de locatie , naar verwachting in september 2019. Dan zullen ook de omwonenden en de raad worden geïnformeerd. Vervolgens stelt de gemeente het bestemmingsplan op.

Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Erik Praas via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033 of door een e-mail te sturen aan: e.praas@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden