Home > Inwoners > Woningbouwproject Locatie scouting Nautenaseweg

Woningbouwproject Locatie scouting Nautenaseweg

Na de zomer van 2019 vertrekken de beide scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer 1 naar een nieuwe gezamenlijke locatie aan de westkant van Doornsteeg. Hun huidige terrein aan de Nautenaseweg 2 komt dan vrij. Deze achterblijvende locatie kan vervolgens worden herontwikkeld. Voor de herontwikkeling zijn verschillende mogelijkheden. Het meest voor de hand liggend is woningbouwontwikkeling. Daartoe heeft het college in het najaar een brief naar de gemeenteraad gestuurd met een notitie. Beide stukken kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Stand van zaken 29 mei 2019

Op 18 februari is er een eerste informatieavond geweest over de gebiedsontwikkeling van de voormalige scoutinglocatie aan de Nautenaseweg in Nijkerk. Het was een goedbezochte bijeenkomst. Er waren mensen uit de omgeving die graag meer wilden weten over deze ontwikkeling en ook mensen die belangstelling hebben voor het kopen van een kavel. Dit laatste punt is op dit moment nog niet uitgewerkt en komt later dit jaar aan bod. Zodra hier meer duidelijkheid is volgt er meer informatie via de Gemeentepagina in de Stad Nijkerk en op deze website.

Volgende bijeenkomst

De vorige keer is aangegeven dat er nog een tweede avond georganiseerd wordt. Deze is op maandag 3 juni om 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis in Nijkerk. Naast dat er ingegaan wordt op de gemaakte opmerkingen uit de eerste bijeenkomst zal het gaan over hoe de ontwikkeling van deze locatie eruit kan gaan zien. Deze vervolgbijeenkomst is dan ook alleen bedoeld voor directe omwonenden en belanghebbenden.

Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Erik Praas via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033 of door een e-mail te sturen aan: e.praas@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden