Home > Inwoners > Woningbouwproject Locatie scouting Nautenaseweg

Woningbouwproject Locatie scouting Nautenaseweg

In september 2019 zijn de beide scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer 1 naar een nieuwe gezamenlijke locatie aan de westkant van Doornsteeg vertrokken. Hun huidige terrein aan de Nautenaseweg 2 is daarmee vrij gekomen. Deze achterblijvende locatie wordt herontwikkeld. 

In het najaar van 2018 heeft het college een brief naar de gemeenteraad gestuurd met een notitie. Beide stukken kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Vervolgens is 18 februari 2019 een eerste informatieavond geweest. Het was een goedbezochte bijeenkomst. Er waren mensen uit de omgeving die graag meer wilden weten over deze ontwikkeling en ook mensen die belangstelling hebben voor het kopen van een kavel. Dit laatste punt is nog niet uitgewerkt en komt later aan bod.

Op 3 juni 2019 is een tweede bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd. Daarbij is ingegaan op de gemaakte opmerkingen uit de eerste bijeenkomst en op de verdere ontwikkeling van deze locatie. De opmerkingen uit de tweede bijeenkomst zijn meegenomen in een collegebesluit van 10 september 2019 over de locatie. Hierover zijn de raad en de omwonenden geïnformeerd. De raadsbrief is onderaan deze pagina bijgevoegd.

De gemeente is in januari 2020 gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het plan rond de zomer 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Op dat moment zal er ook meer bekend worden gemaakt over de wijze van verkoop van de kavels. Zodra hier meer duidelijkheid is volgt er meer informatie via de Gemeentepagina in de Stad Nijkerk en op deze website.

Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Erik Praas via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033 of door een e-mail te sturen aan: gemeente@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden