Column 21 juni 2023, Pam van de Weijer-Feuerstein, raadslid CDA

Raadslid Pam van de Weijer-Feuerstein

Sinds enige tijd ben ik lid van een groep die in het centrum een interkerkelijk jongerencafé op wil zetten, en ben ik met anderen actief rondom een buurthuis.

Nu zult u misschien denken: wat heeft dat nu met politiek te maken? Er zijn werkelijk raakvlakken.

Want waar een groep voor de samenleving iets wil ondernemen, kan de gemeente nodig zijn voor ondersteuning, of het bestuur voor besluitvorming.

Om te voorkomen dat mijn werk als raadslid en mijn vrijwilligerswerk door elkaar lopen, beperk ik mij tot praktische onderdelen zoals de huisstijl bij het jongerencafé en de tuin bij het buurthuis.

Mijn belangrijkste raakvlak is dat ik als raadslid in de samenleving wil staan om te weten wat er speelt. Ook vanuit het CDA is het leggen van verbindingen tussen jong en oud belangrijk, en zichtbaar in beide projecten.

Wat ik het allermooiste vind, is wanneer uit die contacten mooie ontmoetingen ontstaan. Zoals twee weken geleden met Zuster Marlies, een oud-inwoonster van het Zusterhuis en inmiddels 90 jaar. Met twee teamleden van het buurthuis ben ik bij haar op bezoek gegaan en deze ontmoeting heeft bijzonder veel indruk op ons gemaakt. Niet alleen liep zij tot haar 86e jaar nog haar 42ste Nijmeegse Vierdaagse. Ook staat deze dame met zoveel energie en compassie in het leven, dat we enorm verwonderd en geïnspireerd door haar verhalen weer huiswaarts gingen. Het is precies deze energie en inspiratie waar mijn hart sneller van gaat kloppen, als we met elkaar over het café of het buurthuis praten. Zoals Zuster Marlies haar leven toewijdde aan geloof en al waar zij voor streeft. Zo gaat ook het hart sneller kloppen van veel vrijwilligers door die verbondenheid met onze samenleving.

Ik geloof dat naastenliefde, mede middels warme ontmoetingen en mooie verbindingen tussen jong en oud, hierin blijft voortbestaan.

Reageren? pamvandeweijer@gmail.com