Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen. Voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding uit  te reiken ter gelegenheid van Koningsdag 2023 moeten vóór 1 juli ingediend zijn.

Welke vrijwilligers komen in aanmerking?

Iemand die zich vele jaren op vrijwillige basis inzet voor de samenleving, bij voorkeur op diverse gebieden, kan in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Het hoeven geen bestuursfuncties te zijn, maar ook mantelzorgers, doeners en andere vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een lintje.

Voordracht indienen

Via de website https://www. lintjes.nl kan een voordracht worden ingediend. Na een eerste beoordeling van de opgegeven verdiensten ontvangt u daarna het voorstelformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld. Bij de voordracht moet voor elke activiteit ook een ondersteuningsbrief (met handtekening) worden gevoegd.

Let op 

Het indienen van een voordracht kost de voorsteller veel tijd en inspanningen. Uitgezocht moet worden in welke perioden de kandidaat vrijwilligersactiviteiten heeft verricht, welke activiteiten dit waren, ondersteuners moeten worden gezocht, de werkgever moet worden benaderd, etc. Denk hieraan voordat u via de website een verzoek indient!

Vóór 1 juli 2022

Voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding uit te reiken ter gelegenheid van Koningsdag 2023 moeten vóór 1 juli 2022, compleet met alle benodigde informatie, bij de burgemeester zijn ingediend.