Op woensdag 26 april jl., de dag voor Koningsdag, heeft burgemeester Gerard Renkema tien inwoners van de gemeente Nijkerk mogen verrassen met een Koninklijke onderscheiding.

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Dan kunt u een voordracht indienen bij de burgemeester. U kunt dit doen voor iemand die zich tijdens vele jaren op vrijwillige basis inzet voor de samenleving. Bij voorkeur op diverse gebieden. Deze persoon kan in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Het hoeven geen bestuursfuncties te zijn, maar ook mantelzorgers, doeners en andere vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een lintje.

Via de website https://www. lintjes.nl(externe link) kunt u een verzoek indienen. Na een eerste beoordeling van de opgegeven verdiensten ontvangt u het voorstelformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld. Bij de voordracht moet voor elke activiteit ook een ondersteuningsbrief worden gevoegd.

Let op

Het indienen van een voordracht kost de voorsteller veel tijd en inspanning. Uitgezocht moet worden in welke perioden de kandidaat vrijwilligersactiviteiten heeft verricht, welke activiteiten dit waren, ondersteuners moeten worden gezocht, de werkgever moet worden benaderd, etc. Denk hier aan voordat u via de website een verzoek indient!

Vóór 1 juli 2023

Voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding uit te reiken ter gelegenheid van Koningsdag 2024 moeten vóór 1 juli 2023, compleet met alle benodigde informatie, bij de burgemeester zijn ingediend.