Column 27 september 2023, Rik Meijer, raadslid CDA

Bewegen is goed voor iedereen, maar vaak doen wij (en ik ook) het te weinig. In de gemeenteraad is in het voorjaar de binnensportaccommodaties besproken en daaruit is naar voren gekomen dat de nodige sporthallen/zalen aan vervanging toe zijn, waarbij de Baggelaar met top op 1 staat.

Nu is het deze maand de beurt aan de buitensportaccommodaties. Het rapport met een doorkijk naar behoefte in de periode t/m 2040 is onderzocht en besproken. Gelukkig zijn ook bij de bespreking in de commissies ook de sportverenigingen in beweging gekomen en hebben de mogelijkheid benut om in de commissie hun verhaal te doen en ons raadsleden laten weten hoe zij tegen de plannen aankijken en waar de tekorten aan ruimte verwacht wordt.

Een en ander is natuurlijk niet los te zien van de plannen om meer woningen te bouwen en daardoor een extra groei te krijgen van inwoners en daardoor ook groei bij zowel sportverenigingen als bij individuele sporters. Het raadsvoorstel voor de buitensport(accommodaties) laat zien dat een meerjarenplanning noodzakelijk is en dat er door de raad in de komende jaren keuzes gemaakt moet worden voor (extra) investeringen.

Kijkend naar de 3 kernen in onze gemeente is als eerste duidelijkheid nodig in Nijkerkerveen voor vervanging van De Baggelaar en een extra veld bij de Veensche Boys hetgeen in het locatieonderzoek gecombineerd wordt en dat er in 2024 duidelijk is hoe het eruit gaat zien.

In Hoevelaken zal de behoefte nader onderzocht worden in combinatie de realisatie van de nieuwbouwlocaties en voor Nijkerk zal de gebiedsvisieontwikkeling Luxool ook betrekking hebben op de sportaccommodaties.

Maar we hoeven natuurlijk niet te wachten om alvast meer te gaan bewegen en dat geldt ook voor mij. Geniet van de mogelijkheden om te bewegen die er binnen en buiten mogelijk zijn en houd het vol.

Reageren? rik.meijer.nijkerk@gmail.com