Goed contact tussen handhavers en inwoners is belangrijk voor het creëren van een goede leefomgeving. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in Paasbos hanteert de gemeente Nijkerk een wijkgerichte aanpak. De basis hiervan is een actieve en gelijkwaardige samenwerking met partners en inwoners.

Maatregelen in Paasbos

Eind september zijn hiervoor maatregelen Paasbos aangekondigd. Deze maatregelen hebben tot doel om de leefbaarheid in de wijk Paasbos te verbeteren en overlast af te laten nemen. De gemeente gaat een aantal mosquito’s ophangen, een tijdelijke camera plaatsen en de sportschool Muay Thai is beschikbaar voor jongeren in de avonduren. Daarnaast onderzoekt de gemeente of straatcoaches kunnen worden ingezet in de woonwijk Paasbos.

Enquête

Deze week (week 46 van 15 tot en met 21 november) is een een enquête aan een deel van de inwoners in de wijk Paasbos toegestuurd. In deze enquête staan vragen over de leefbaarheid en ervaren overlast rondom het winkelcentrum in Paasbos. Omwonenden van het winkelcentrum kunnen de enquête tot en met 5 december invullen. De uitkomsten van de evaluatie zullen met de wijk worden gedeeld.