De Nijkerkse Leefstijlalliantie wil met allerlei activiteiten en maatregelen bijdragen aan een gezonde leefstijl van de inwoners van de gemeente.

Leefstijlakkoord

Na het Sport- en Beweegakkoord uit 2020 hebben de partners samengewerkt aan een Leefstijlakkoord. Het bouwt er op voort. Met het Leefstijlakkoord willen we inwoners naast kiezen voor sporten en bewegen ook helpen om nog meer gezonde keuzes te maken. Makkelijk gezonde keuzes maken in een gezonde omgeving.

Voortbouwen op wat er al is

Er gebeurt al veel op het gebied van preventie en leefstijl in de gemeente Nijkerk. Denk hierbij aan initiatieven uit het JOGG-programma (voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd), het Preventie Interventie Team, Welzijn op Recept, Stop Drugs Nijkerk, het Convenant Verslavingspreventie op scholen, Samen Starten Nijkerk en natuurlijk het Sport- en Beweegakkoord. Het is belangrijk dat we dat als basis zien en daarin blijven investeren. De afspraken in het Leefstijlakkoord zijn dan ook bedoeld als aanvulling en versterking van wat er al is.

Vier speerpunten

In het Leefstijlakkoord staan 4 speerpunten:

  1. De gezonde keuze = de makkelijke keuze
  2. Een rookvrije generatie
  3. Alcohol- en middelengebruik verder terugdringen
  4. Iedereen doet mee

De partners in de alliantie gaan het Leefstijlakkoord uitwerken in een concreet uitvoeringsprogramma per speerpunt. Daarin staan dan de activiteiten en maatregelen beschreven en de planning ervan. Tijdens de startbijeenkomst hebben de partners afgesproken wie van hen welk speerpunt gaat uitwerken. In het vervolgoverleg bespreken zij de voortgang.

De partners

Partners in de Leefstijlalliantie zijn Gezondheidscentra Nijkerk, Sigma, Jeugd- en Jongerenwerk, Nijkerk Sportief en Gezond, 2B Paashuis, Di-eetgezond, Fysiotherapie De Nije Veste, gemeente Nijkerk.