Het loket Bouwen, wonen en vergunningen is speciaal bedoeld voor informatie, advies en hulp bij vragen over:

  • Vergunningvrij bouwen
  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Organiseren van evenementen
  • Starten van een bedrijf of winkel
  • Welstand
  • Milieu of het activiteitenbesluit
  • Slopen van bouwwerken
  • Kappen van bomen
  • Drank & Horeca
  • Bestemmingsplan informatie