Functionele bermen

Functionele bermen zijn smalle bermen waar weinig variatie in soorten aanwezig is en waarvan wij verwachten dat er ook nauwelijks kans en ruimte is om de soortenrijkdom te vergroten. Deze bermen worden in 1 werkgang gemaaid door te klepelen. Het gewas wordt zo fijn gemaakt dat het in de berm kan blijven liggen. Nadeel is dat er geen verschraling van de bodem plaats vind. Het klepelen heeft wel een positief effect op het Fluitenkruid. Dit kruid is een belangrijke waardplant voor de sluipwespen en sluipvliegen die de eikenprocessie rups aanpakken.

Ecologisch gemaaid

Ecologische bermen deze worden ecologisch gemaaid. Ons doel daarbij is om een zo breed mogelijk kruidenassortiment te krijgen en zo min mogelijk grassen. We noemen dit verschralen. De verwachting is door in de ecologische bermen het gemaaide gewas ± 5 tot 10 dagen te laten liggen de zaden op de grond terecht komen en behouden we de kruiden.  De massa aan gras wordt zo steeds kleiner en komt er steeds meer ruimte voor andere kruiden.

Sinus methode

Ook maaien we enkele percelen met de sinus methode bijvoorbeeld aan de oostzijde van de Arkervaart. Sinus beheer is een ecologische maaimethode. Er wordt slingerend gemaaid, waarbij ongeveer 50% van het perceel blijft staan. Door gefaseerd te maaien blijft er veel variatie aanwezig. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt deze methode bij aan de biodiversiteit.