Maximaal 30 km per uur op Veenwal en Kerkepad in Hoevelaken

De gemeente Nijkerk wil een maximum snelheid van 30 km per uur instellen op de volgende plekken:

  • de Veenwal, tussen de Hogebrinkerweg en het Kerkepad;
  • het Kerkepad tussen de Grasmaat en de bebouwde-komgrens op het Kerkepad. 

Deze straten hebben daar geen trottoir of vrij liggende fietspaden. Daarom zijn er vaker gevaarlijke situaties tussen verschillende weggebruikers. Nu is de maximum snelheid van het gemotoriseerd 50 km per uur. Maar een maximum snelheid van 30 km per uur past het beste bij hoe de wegen zijn aangelegd. Het wordt dan veiliger voor voetgangers en fietsers. 

Wij publiceren het verkeersbesluit over deze aanpassing op 17 juli 2024. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team Mobiliteit via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk: 033 - 247 22 22. Of stuur een e-mail naar gemeente@nijkerk.eu, ter attentie van team Mobiliteit.