Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen jaarlijks een bijdrage van de gemeente krijgen om mee te kunnen doen aan sport, cultuur en onderwijs.

Bijdragen

Voor kinderen tot 18 jaar is de bijdrage € 300,00 per persoon per jaar. Vanaf 18 jaar is de bijdrage

€ 150,00 per persoon per jaar. U hoeft geen bonnetjes in te leveren.

In de volgende drie situaties kunt u extra geld aanvragen:

  • bij de geboorte van een eigen kind;
  • voor het zwemdiploma A en B voor een eigen kind;
  • voor een ID-kaart voor een 14-jarig kind, dat geen geldig identiteitsbewijs heeft.

Inkomensgrens

De maximale inkomensgrens is voor een

  • meerpersoonshuishouden 130% van het bruto wettelijk minimumloon (21 jaar en ouder: € 2.593,50);
  • alleenstaande 110% van het bruto wettelijk minimumloon (21 jaar en ouder: € 2.194,50).

    Er is geen vermogenstoets.

Hoe aanvragen?

U kunt Meedoen jaarlijks 

  • digitaal aanvragen met behulp van uw DigiD via de website van de gemeente: www.nijkerk.eu/meedoen;
  • schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier Meedoen op de website te downloaden, in te vullen en inleveren bij de gemeente.

Vragen?

Kijk op onze website voor meer informatie: www.nijkerk.eu/meedoen.

U kunt ook bellen naar het Sociaal team 033 - 247 22 22.