Iedereen kan nu een eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de doelen van het Sport- en Beweegakkoord.

Met het akkoord, wat in het voorjaar van 2020 gesloten is, willen de Nijkerkse sportverenigingen en  -organisaties bereiken dat:

  • er goed sportaanbod is voor kinderen, zodat ze een sportieve start kunnen maken. 
  • Ook wil men dat sporten en bewegen bereikbaar is voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor ouderen. 
  • Als derde streeft men naar sterke toekomstbestendige sportverenigingen en andere aanbieders van sport.

U kunt via de link het Sport- en Beweegakkoord downloaden.

Voorwaarden

  • De activiteiten zijn aanvullend op het huidige aanbod en dragen bij aan de doelen uit het akkoord. 
  • U werkt samen met meerdere  organisaties
  • De maximale subsidie per activiteit is € 2.500,- en de subsidie mag maximaal 50 % van de totale kosten bedragen. 

Kijk voor een compleet overzicht van de voorwaarden in de subsidieregeling: Gemeenteblad 2020, 310395 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen.

Aanvragen

De subsidie is eenmalig en moet aangevraagd worden voor 1 mei 2021. U kunt de subsidie aanvragen door uw plan voorzien van een begroting met inkomsten en uitgaven op te sturen naar de gemeente. Uw plan moet wel in het jaar 2021 worden uitgevoerd.

Aanmelden

Organisaties die zich nog niet hebben aangesloten bij het Sport en Beweegakkoord en dat nog wel willen, kunnen contact opnemen met de gemeente, Stefan Staartjes, via email: s.staartjes@nijkerk.eu