Illegale kamerverhuur,  een geblokkeerde nooduitgang, een hennepkwekerij boven op zolder, bewoning van een bedrijfspand of illegale tewerkstelling van personeel. Allemaal zaken waarvan we hebben afgesproken dat het niet mag en die de veiligheid niet ten goede komen. En allemaal zaken die bij integrale controles aan het licht kunnen komen

Nut en noodzaak

De controles laten zien dat er gezamenlijk wordt opgetrokken, in bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning. Ook geeft het ook een inkijk in de panden zelf en kan er direct worden doorgepakt op het moment dat er zaken niet kloppen. Door de controles samen uit te voeren kan iedereen de locatie bekijken vanuit zijn eigen expertise. De politie kijkt bijvoorbeeld niet direct naar de bouwkundige staat of brandveiligheid, en een handhaver van de gemeente let niet speciaal op de manier van voedselbereiding. Door gezamenlijk op te trekken ontstaat er een compleet plaatje. Deze actieve controle en de aanpak van misstanden draagt bij een veilig woon- en ondernemersklimaat.

Locaties

Waar de integrale controles plaatsvinden, wordt door verschillende factoren bepaald. Soms komen er bij de verschillende diensten (anonieme) tips binnen, bijvoorbeeld over drukte rondom een pand op rare tijden of een vreemde geur die blijft hangen. Ook signaleren de medewerkers van de verschillende diensten zelf soms zaken die opvallen; afgeplakte ramen waarachter wel altijd licht brandt, of een woonhuis dat opvallend slecht onderhouden is maar waar wel veel mensen in en uit lopen. Of het omgekeerde; op een adres staat een bedrijf ingeschreven, maar er zijn niet of nauwelijks activiteiten. Ook verdacht gedrag rondom een pand kan de alarmbel laten rinkelen. Busjes die niet buiten worden beladen, maar daarvoor eerst via een roldeur naar binnen worden gereden, of laden en lossen tijdens de nachtelijke uren.

Daarnaast bestaan er zogenaamde risicolocaties. Dit zijn locaties die vanuit externe onderzoeken een risico vormen. Denk aan leegstaande schuren achter boerderijen, of panden op een industrieterrein die een tijd lang niet meer in gebruik lijken te zijn. Deze locaties kunnen dan preventief worden bezocht om de eigenaren te informeren. Soms levert dat meer informatie op, waarop een onderzoek kan worden opgestart.

De tips en aanwijzingen worden altijd integraal besproken voordat er controle plaatsvindt. De verschillende diensten willen graag zien hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toegaat, daarom zijn de controles bijna altijd onaangekondigd. Voor de horeca geldt overigens dat álle horeca periodiek wordt gecontroleerd. 

De Omgevingdienst

De Omgevingsdienst (voor Nijkerk de OddV, Omgevingsdienst de Vallei) kijkt in brede zin of de bestaande wet- en regelgeving wordt gevolgd. Klopt het gebruik van een pand met het bestemmingsplan?  En zijn de vergunningen op orde? Staat er in het bestemmingsplan dat op een plek een ‘woonbestemming’ zit, dan mag daar bijvoorbeeld geen café of hotel komen. En voor een broodjeszaak gelden andere regels en vergunningen dan voor een fietsenmaker. Ook de veiligheid is bij een integrale controle een belangrijk aandachtspunt voor de omgevingsdienst. Zo wordt er o.a. gekeken of bezoekers, gasten of bewoners bij een calamiteit veilig het pand kunnen verlaten, en of brandgevaarlijke stoffen veilig worden opgeslagen en gebruikt.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Bij het (commercieel) bereiden en verkopen van voedsel komen strenge veiligheidseisen. De NVWA controleert o.a. of bedrijven zich aan de afspraken voor de voedselveiligheid houden, die zijn vastgelegd in de Warenwet. Onder deze wet vallen niet alleen de voedingsmiddelen zelf, maar ook bijvoorbeeld de plek waar voedsel wordt bereid en verkocht. Wordt er schoon en veilig gewerkt en worden de producten op de goede manier bewaard? Omdat Nederland deel uitmaakt van de EU geldt ook in Nederland steeds vaker de Europese wetgeving.

Politie

De politie let tijdens controles vooral op overtredingen en misdrijven ter plaatse. Dit kan bijvoorbeeld gaan om drugsproductie (hennep of synthetisch), witwassen, opslag van gestolen goederen of andere misdrijven. Daarnaast zijn zij ook aanwezig om preventie-advies te geven en mensen bewust te maken van de gevolgen van criminele activiteiten in hun pand.

Handhavers (boa’s) gemeente

Bij een integrale controle in de horeca controleren de boa’s of de Alcoholwet (voorheen de drank en horecawet) wordt gevolgd. Klopt de vergunning, wordt aan de inrichtingseisen voldaan, is de leidinggevende aanwezig en staan er geen minderjarigen met een biertje in de zaak. Daarnaast kijken de boa’s ook of de gemeentelijke afspraken (bijvoorbeeld vastgelegd in de APV en andere gemeentelijke verordeningen) worden nagekomen.

Helpt u mee?

U kunt vermoedens van criminele of ondermijnende activiteiten, of misstanden op verschillende manieren melden. Wilt u anoniem melden dan kan dat bij Meld Misdaad Anoniem. Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via (0800) 7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets te melden via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden. Wilt u liever bij de politie melden dan kan dat via (0900) 8844.