Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht. Er zijn al veel vluchtelingen in Nederland. Ook de gemeente Nijkerk vangt vluchtelingen op. Er is nauw contact met onze maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen bij de opvang.

Onderwijs

Samen met de scholen organiseert de gemeente Nijkerk basisonderwijs voor Oekraïense kinderen. Sinds 4 april is er een klas in de Willem Farelschool in Hoevelaken. Vanaf 11 april komt er ook een klas in Kindcentrum Prins Willem Alexander in Nijkerk.

Er is hard gewerkt door de scholen, docenten en maatschappelijke organisaties om dit voor elkaar te krijgen. Docenten en tolken staan klaar, lesstof is verzameld en het lokaal is ingericht. Voor beide klassen zijn al kinderen aangemeld, zowel vanuit de noodopvang als vanuit de opvang bij particuliere gezinnen. 

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en zijn er ook kinderen bij in de basisschoolleeftijd die nog niet zijn aangemeld voor het basisonderwijs? Neemt u dan contact op met Christine Westeneng via e-mail c.westeneng@hsn-scholen.nl.

Snel leraren en pedagogisch medewerkers gezocht voor kinderen vluchtelingen Oekraïne!

We organiseren onderwijs en opvang in de gemeente Nijkerk voor de vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. Deze kinderen zijn in onze gemeente. Ken jij mensen met een onderwijsbevoegdheid of pedagogische achtergrond of heb je er zelf een? Wij zoeken mensen die tenminste 4 dagdelen in de week onderwijs of opvang willen bieden op een school of kinderopvang in de gemeente Nijkerk. We horen het graag via y.vandepanne@nijkerk.eu.

De eerste vluchtelingen aangekomen in Nijkerk

In de gemeente Nijkerk is de eerste noodopvang van vluchtelingen in hotel De Roode Schuur. Op 23 maart zijn de eerste 32 vluchtelingen aangekomen in het hotel. Hotel De Roode Schuur is voor noodopvang van vluchtelingen voor een korte tijd. We weten nog niet hoe lang deze vluchtelingen in Nijkerk blijven. Dit coördineert de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Het aantal vluchtelingen in De Roode Schuur kan wisselen. Er zijn daar maximaal 52 vluchtelingen tegelijk. 

Behalve de vluchtelingen in hotel De Roode Schuur zijn er ook vluchtelingen uit Oekraïne bij gastgezinnen in de gemeente Nijkerk.

Regionale coördinatie

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland moeten elk zorgen voor 2.000 opvangplekken. De gemeente Nijkerk draagt haar steentje bij binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Hierin werken 15 gemeenten samen. De VGGM coördineert de (grootschalige) opvang in onze regio en de verdeling over de locaties in de gemeenten. De VGGM is vooralsnog de enige instantie die gebruik kan maken van de plekken in Nijkerk (hotel De Roode Schuur).

Op de website van de VGGM staat ook informatie over vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang thuis

Heeft u zich heeft aangemeld voor opvang thuis? Bijvoorbeeld via de website van Vluchtelingenwerk www.vluchtelingenwerk.nl of nederlandvoorvluchtelingen.nl? Dan is het de bedoeling dat u de vluchtelingen ook thuis opvangt. De noodplekken van hotel De Roode Schuur zijn nadrukkelijk niet bedoeld om ingezet te worden door anderen dan de VGGM.

Klokken-voor-vrede: de Grote Kerk in Nijkerk doet mee

Op maandagavonden van 19.00 tot 19.15 uur luiden de klokken van de Grote Kerk aan de Holkerstraat in Nijkerk. De klokken luiden voor troost, hoop en verbinding. Het is een initiatief van Bredase klokkenluiders. In heel Nederland luiden klokken voor de dappere mensen in Oekraïne, die strijden voor hun land. En voor de mensen die huis en haard moeten verlaten en op de vlucht zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. Ook voor de mensen van goede wil uit Rusland, die ongewild in een oorlog worden meegesleept. Voorlopig luiden de klokken iedere maandagavond. Als teken van hoop. En omdat we uitkijken naar een spoedige vrede voor iedereen.

Deze actie is gestart een week na de 555-actiedag en kent zo een symbolisch vervolg. Wilt u geld doneren? Dat kan via Giro 555. Met uw gift kunnen de hulporganisaties achter Giro555 en de lokale hulpverleners noodhulp verlenen, zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden.