De Omgevingsvisie is een plan voor de toekomst van onze gemeente. Nijkerk groeit en daar moeten we goed mee omgaan. Het gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Met deze visie laten we zien hoe onze leefomgeving erover vijftien jaar uit kan zien. In de visie maken we keuzes over de onderwerpen wonen, werken, verkeer, voorzieningen, landbouw, recreatie, landschap en natuur. We geven ook aan hoe we onze gemeente duurzaam willen maken.

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie of de Mobiliteitsvisie? Kom dan naar een van de inloopbijeenkomsten op 19, 21 en 25 april. U kunt nog tot en met 17 mei schriftelijk uw mening geven. Meer informatie: http://nijkerk.eu/omgevingsvisie.