Home > Ondernemers > Ondernemersdesk corona > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Update 30 maart 2020

Deze regeling geldt voor zzp-ers en ook voor zelfstandig ondernemers met personeel.

Inkomensondersteuning

Voor zelfstandigen, die woonachtig zijn in deze gemeente en getroffen zijn door de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het coronavirus en problemen krijgen met het betalen van de kosten van levensonderhoud, hanteert de gemeente Nijkerk een verkorte procedure voor het aanvragen van ondersteuning. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.050 netto per maand voor een alleenstaande en € 1.500 netto voor een echtpaar/gezin. De (lagere) kostendelersnorm is bij deze regeling niet van toepassing. De uitkering is aanvullend op het te verwachten inkomen van de zelfstandige. Aanvragers moeten wijzigingen in het inkomen direct en uit zichzelf doorgeven. De gemeente controleert achteraf.

Als na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier en de gevraagde stukken blijkt dat u een (aanvullende) uitkering kunt krijgen, kennen wij deze toe voor de duur van maximaal 3 maanden. De uitkering wordt verstrekt als gift.

NB. In afwachting van nadere informatie van het ministerie SZW zal de afhandeling van aanvragen in ieder geval deze en volgende week nog niet kunnen plaatsvinden. Zodra wij hierover meer weten, maken wij dat direct bekend.

Bedrijfskapitaal

Naast de inkomensondersteuning kunt u ook een bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor geldt ook een verkorte procedure. Dit betreft een lening van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

De maximale looptijd bedraagt drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Sprake moet zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Nadere criteria

Deze regeling is voor zelfstandigen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd en bevat de volgende elementen:

  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • aanvragers moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
  • het bedrijf moet gestart zijn vóór 17 maart 2020 18.45 uur
  • aanvragers moeten minimaal 1.225 uur per jaar/gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • de toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
  • daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden (maart t/m mei) inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt
  • de hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling (alleenstaande/alleenstaande ouder/gehuwden)
  • de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer hoeft deze dus niet later terug te betalen
  • er is geen sprake van een vermogenstoets of toets op het inkomen van de partner.

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. Tot 1 juni 2020 kan een aanvraag worden ingediend en de uitkering wordt, indien van toepassing, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 toegekend.

Nadere informatie en aanvragen?

Op onze website vindt u de laatste informatie. Wordt uw vraag daarmee niet beantwoord of is de informatie u niet duidelijk? Neemt u dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact op (via telefoonnummer 14 033) met de gemeente Nijkerk, mevrouw Van Bennekom, klantmanager Bbz. Wilt u een aanvraagformulier, dan kunt u een mail sturen naar tozo@nijkerk.eu. We doen ons uiterste best om de volgende werkdag contact met u op te nemen. Vanwege de drukte als gevolg van de coronacrisis duurt het wellicht iets langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Andere regelingen

Daarnaast zijn er meerdere regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken die door andere instanties worden uitgevoerd. Verwijzingen hiernaar vindt u elders op onze website.

Noodloket

Het Noodloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kent een mogelijkheid van een schadevergoeding/gift van € 4.000 voor bepaalde sectoren. Hiervoor kunt u een aanvraag bij de RvO indienen. Deze tegemoetkoming wordt niet in mindering gebracht op de uitkering voor levens-onderhoud.

Beslisboom

Onderstaande beslisboom geeft een indicatie of u mogelijk recht heeft op ondersteuning: Krijgiktozo.nl

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden