Home > Ondernemers > Ondernemersdesk corona > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Update 19 mei 2020

Deze regeling geldt voor zzp-ers en ook voor zelfstandig ondernemers met personeel.

LEES OOK:  Nieuwsupdate Tozo 19 mei 2020

Inkomensondersteuning

Voor zelfstandigen, die woonachtig zijn in deze gemeente en getroffen zijn door de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het coronavirus en problemen krijgen met het betalen van de kosten van levensonderhoud, hanteert de gemeente Nijkerk een verkorte procedure voor het aanvragen van ondersteuning. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.052,32 netto per maand voor een alleenstaande/alleenstaande ouder en maximaal € 1.503,31 netto voor een echtpaar/gezin. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en leeftijd gelden afwijkende normbedragen. De (lagere) kostendelersnorm is bij deze regeling niet van toepassing.

De uitkering is aanvullend op het te verwachten inkomen van de zelfstandige. Aanvragers moeten wijzigingen in het inkomen direct en uit zichzelf doorgeven. De gemeente controleert achteraf.

Let op:

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de kalendermaanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten direct door aan de gemeente door het invullen van een wijzigingsformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Is uw inkomen (de som van inkomsten uit bedrijf, loondienst, alimentatie etc.) hoger dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering.

NB. Als er na toekenning inkomens- of andere wijzigingen zijn - bijvoorbeeld door versoepeling van de coronamaatregelen - dient u dit direct aan ons door te geven uiterlijk op de 3e van iedere maand op het wijzigingsformulier via betalingsformulieren@nijkerk.eu.

Als na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier en de gevraagde stukken blijkt dat u een (aanvullende) uitkering kunt krijgen, kennen wij deze toe voor de duur van maximaal drie maanden. De uitkering wordt verstrekt als gift.

Aanvraag en betaling

Wilt u een aanvraag indienen, dan kunt u een aanvraagformulier voor levensonderhoud opvragen. Zie onderstaand mailadres. Voor zelfstandigen die in Nijkerk wonen en een bedrijf hebben in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland worden aanvullende vragen gesteld over hun bedrijf in het buitenland.

Vanaf 22 april 2020 is de Tozo in werking getreden (met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020) en worden beschikkingen verzonden en betalingen gedaan als alle benodigde informatie bij ons bekend is. Zo nodig nemen wij contact met u op. Aanvragen worden op datum van binnenkomst afgehandeld. Betaling van de uitkering vindt plaats op de 10e van elke maand en heeft betrekking op de voorgaande kalendermaand(en).
NB. Denkt u eraan dat u een aanvraag vóór 1 juni 2020 indient!

Bedrijfskapitaal

Naast de inkomensondersteuning kunt u ook – al dan niet gelijktijdig - een bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor geldt ook een verkorte procedure. Dit betreft een lening van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.
De maximale looptijd bedraagt drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
Sprake moet zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
NB. Als u in Nijkerk woont en een bedrijf heeft in het buitenland, dan kunt u geen bedrijfskapitaal aanvragen.

Nadere criteria

De regeling voor levensonderhoud is voor zelfstandigen van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigden (met een bedrijf in Nederland) kunnen wel in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal.
Verder gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • aanvragers moeten op 17 maart 2020 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
 • het bedrijf moet gestart zijn vóór 17 maart 2020
 • aanvragers moeten minimaal 1.225 uur per jaar/gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • de toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
 • daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 aaneengesloten kalendermaanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 juni 2020 en heeft betrekking op een (max.) 3 maandenperiode gelegen tussen 1 maart en 31 augustus 2020, naar keuze
 • de hoogte van de (aanvullende) inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling (alleenstaande/alleenstaande ouder/gehuwden)
 • de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt als gift verstrekt; de ondernemer hoeft deze dus niet later terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat er geen recht bestond.
  Als er sprake is van misbruik wordt niet alleen teruggevorderd, maar wordt daarnaast ook een boete opgelegd
 • er is geen sprake van een vermogenstoets of toets op het inkomen van de partner
 • als beide aanvragers zelfstandig ondernemer zijn, kan maar één aanvraag per huishouden worden gedaan. Bij voorkeur de minstverdienende partner, dan is de aanvulling het hoogst.

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. Tot 1 juni 2020 kan een aanvraag worden ingediend en de uitkering wordt, indien van toepassing, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 toegekend.

Nadere informatie en aanvraagformulier?

Op onze website vindt u de laatste informatie. Wordt uw vraag daarmee niet beantwoord of is de informatie u niet duidelijk of verkeert u in een financiële noodsituatie? Neemt u dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact op (via telefoonnummer 14 033) met de gemeente Nijkerk, mevrouw Van Bennekom, klantmanager Bbz. Wilt u een aanvraagformulier, dan kunt u een mail sturen naar tozo@nijkerk.eu. We doen ons uiterste best om de volgende werkdag contact met u op te nemen. Vanwege de drukte als gevolg van de coronacrisis duurt het wellicht iets langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@nijkerk.eu.

Andere regelingen

Daarnaast zijn er meerdere regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken die door andere instanties worden uitgevoerd. Verwijzingen hiernaar vindt u elders op onze website.

Noodloket

Het Noodloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kent een mogelijkheid van een schadevergoeding/gift van € 4.000 voor bepaalde sectoren. Hiervoor kunt u een aanvraag bij de RvO indienen. Deze tegemoetkoming wordt niet in mindering gebracht op de uitkering voor levensonderhoud.

Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling

Deze regeling is specifiek bedoeld voor kleine ondernemers met kredietaanvragen van € 10.000,-- tot € 50.000,--. via banken met een overheidsgarantie van 95%. De maximale looptijd van de lening is 5 jaar met een maximale rente van 4 %.
Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij KvK voor 1 januari 2019. Deze regeling wordt uitgevoerd door de banken.

De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie.
Zodra de regeling inwerking treedt (mogelijk medio mei), zullen wij dit direct melden.

Beslisboom

Onderstaande beslisboom geeft een indicatie of u mogelijk recht heeft op ondersteuning: Krijgiktozo.nl

Veel gestelde vragen over de Tozo

Zie Rijksoverheid: veel gestelde vragen

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden